Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy / Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie / Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
  2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
  3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
  4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305)
  5. Dzieci do lat 7
  6. Weterani działań poza granicami państwa.