Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy / Regulamin korzystania z Audioprzewodników

Regulamin korzystania z Audioprzewodników

Regulamin korzystania z Audioprzewodników w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

 Korzystanie z audioprzewodników w Muzeum Zamkowym w Pszczynie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Muzeum Zamkowego w Pszczynie jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
 1. Definicje:
  a) audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką po wystawach Muzeum Zamkowego w Pszczynie w j. polskim, angielskim, niemieckim, czeskim lub francuskim.
  b) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika,
  c) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania ekspozycji Muzeum.
 1. Audioprzewodnik może wypożyczyć każdy, kto okaże dowód zapłaty za korzystanie z urządzenia.
 1. Sposób wypożyczenia:
  a) opłatę za wypożyczenie audioprzewodnika należy uiścić w kasie biletowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  b) wypożyczenie audioprzewodników możliwe jest :
      - do 1,5 godziny przez godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania wystawy Wnętrz XIX/XX w.,
      - do 2 godzin przez godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania wystawy Wnętrz XIX/XX w. oraz wystaw na II piętrze,
      - do 3 godzin przez godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania całej ekspozycji,
  c) urządzenie można wypożyczyć, na podstawie okazanego paragonu, w garderobie Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  d) Muzeum Zamkowe w Pszczynie nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń, na wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja,
  e) urządzenie może być używane tylko we wnętrzach zamkowych – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz.
 1. Muzeum jest zobowiązane udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym.
 1. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 1. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
  b) zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania wyznaczonemu pracownikowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru a w przypadku stwierdzenia usterek do niezwłocznego zgłoszenia ich wyznaczonemu pracownikowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania,
  e) pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności naprawy sprzętu,
  f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika.
 1. Ceny:
  a) aktualne ceny za wypożyczenie urządzenia podane są w cenniku,
  b) ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem, jaki ponosi wypożyczający przy wypożyczeniu urządzenia,
  c) ceny za wypożyczenie sprzętu nie podlegają negocjacji.
 1. Za usługę wypożyczenia urządzenia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 1. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie obsługi urządzenia.