12 Fantazji na skrzypce solo Georga Ph. Telemanna

12 Fantazji na skrzypce solo Georga Ph. Telemanna

W Sali lustrzanej od listopada 2020 do stycznia 2021 trwały nagrania „12 Fantazji na skrzypce solo” Georga Ph. Telemanna w wykonaniu Małgorzaty Malke, realizowane w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego Muzeum Zamkowego w Pszczynie jest patronem merytorycznym.
Przedmiotem stypendium jest twórczy proces analizy i nowej interpretacji „12 Fantazji na  skrzypce solo” Telemanna, mający na celu odnalezienie w nich inspiracji polskim  folklorem.

Warto przypomnieć, że sylwetka Telemanna, jednego z najbardziej „polskich” barokowych twórców, jest ściśle związana zamkiem pszczyńskim. W latach 1705-1708 kompozytor piastował funkcję nadwornego kapelmistrza na dworze Erdmanna II Promnitza w Żarach, również właściciela Pszczyny. Towarzysząc hrabiemu w podróżach na Śląsk, Telemann kilkukrotnie przebywał w zamku. Pobyt na dworze Promnitza zaowocował utworami, w których kompozytor wprost umieszczał polonizujące motywy.

Mimo, że w manuskryptach „12 Fantazji na skrzypce solo” nie znajdują się bezpośrednie  odniesienia do polskich tańców, charakter wielu ich części może jednak wskazywać na inspirację polską muzyką. Efektem stypendium będzie nagranie i wydanie płyty CD z interpretacją telemannowskich dzieł, uwzględniającą wnioski płynące z poszukiwań w nich polskich źródeł oraz wykorzystującą historyczne praktyki wykonawcze oraz instrumentarium. Artystka wykonuje telemannowskie Fantazje na historycznych skrzypcach z 1719 roku, pochodzących z pracowni francuskiego lutnika Claude’a Pierraya, przybliżając słuchaczy do źródeł barokowej dźwiękowości.

 Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

08

/ 07 / 2021