2010-10-30 Koncert Pieśni Romantycznej

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Sala Lustrzana
sobota, 30 X 2010 r., godz. 18.00

Koncert Pieśni Romantycznej
Leszek Świdziński
tenor

Paweł Skrzypek
fortepian
Program:

R o b e r t S c h u m a n n

część I

Liederkreis op. 39 – Krąg Pieśni op. 39

słowa:
Joseph Freiherr von Eichendorff

Gedichte – Poezje
(1837)

In der Fremde ( Na obczyźnie)
Intermezzo (Intermezzo)
Waldgespräch (Rozmowa w lesie)
Die Stille (Spokój)
Mondnacht (Noc księżycowa)
Schöne Fremde (Piękna obczyzna)
Auf einer Burg (Na zamku)
In der Fremde (Na obczyźnie)
Wehmut (Smutek)
Zwielicht (Półmrok)
Im Walde (W lesie)
Frühlingsnacht (Noc wiosenna)

część II
Dichterliebe op. 48 – Miłość poety op. 48

słowa:
Heinrich Heine

Buch der Lieder – Lyrisches Intermezzo
Księga pieśni – Liryczne Intermezzo
(1822 – 1823)

Im wunderschönen Monat Mai (Nastał cudownie piękny maj)
Aus meinen Tränen sprieβen (Z łez moich bujnie wschodzi)
Die Rose, die Lilie (Różyczkę, lilijkę, gołąbka)
Wen ich In deine Augen sehe (Kiedy patrzę ci się w oczy)
Ich will meine Seele Tauchen (Zanurzę swą duszę miękko)
Im Rhein, im Schönen Strome (W przepięknej rzece, w Renie)
Ich grolle nich (Ja się nie gniewam)
Und wüssten’s die Blumen (A gdyby kwiatki wiedziały)
Das ist ein Flöten und Geigen (Skrzypiec i fletów granie)
Hör ich das Liedchen klingen (Gdy dźwięk usłyszę piosenki)
Ein Jüngling liebt ein Mädchen (Młodzieniec kocha dziewczynę)
Am leuchtenden Sommermorgen (W letni świetlisty ranek)
Ich hab im Traum geweinet (Płakałem, bo sen miałem)
Allnächtlich im Traume (Co nocy we śnie widzę cię)
Aus alten Märchen (Ze starych baśni)
Die alten bösen Lieder (Niedobre stare pieśni)

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kancelarii Muzeum
tel. (32) 210 30 37

Współorganizatorzy:

Silesia Music Center Sp. z o. o.

Fundacja Bednarska

27

/ 07 / 2021