2011-07-10 VI Letni Festiwal „Wokół Arcydzieł Kameralistyki”

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Śląskie Towarzystwo Muzyczne

zapraszają na koncert w ramach

VI Letniego Festiwalu
„Wokół Arcydzieł Kameralistyki”

Sala Lustrzana
niedziela, 10 lipca 2011 r., godz. 1900

Kwartet Akademos

w składzie:
Anna Szabelka – skrzypce,
Joanna Cogiel – skrzypce,
Aleksandra Batog – altówka,
Danuta Sobik-Ptok – wiolonczela

Słowo o muzyce
Kamila Kiełbińska

Program koncertu:

Ludwig van Beethoven
Kwartet smyczkowy cis-moll op. 131

Antoni Dworzak
Kwartet smyczkowy C dur op. 61

27

/ 07 / 2021