2013-06-22 Koncert harfowy

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Towarzystwo Przyjaciół Zamku w Pszczynie

Sala Lustrzana,
sobota, 22 czerwca 2013, godz. 17.00

Koncert Harfowy
w wykonaniu

Anny Trefon
oraz uczniów Ewy Jaślar-Walickiej

Słowo o muzyce:
Ewa Jaślar-Walicka

Program:

Janina Garścia – Trzy miniaturki na skrzypce i harfę
Wyk: Gabriela Dudziak i Igor Dudek

Wilhem Friedemann Bach – Menuet
Nancy Gustavson – Pacific Sketches
Wyk: Gabriela Dudziak

Ronaldo Ortiz – Habanera Gris
Anonim – Andro
Wyk: Gabriela Dudziak i Hanna Węgrzynowska

J. H. Buttstedt – Menuet
Wyk: Hanna Węgrzynowska

J. L. Duszek – Sonatina nr 2, część I
B. Andres – A Martine
Wyk: Wojciech Trefon

F. A. Rosetti – Sonata Es-dur
Marcel Tournier – Sonatina op. 30 część III (Fievreusement)
Wyk: Anna Trefon

27

/ 07 / 2021