Dziennik budowy nr 2 / 2021

Dziennik Budowy

Zameczek Myśliwski

Promnice

Został zakończony kolejny etap prac krycia dachu płytami z łupku od strony wejścia głównego do Zameczku Myśliwskiego Promnice. Założono nowe obróbki blacharskie oraz poddano pracom konserwatorskim elementy dekoracyjne. Kontynuowane są prace na pozostałych fragmentach dachu.


21

/ 07 / 2021