ANKIETA – Rewitalizacja Oficyny Zamkowej

Twoje sugestie są cenne! Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zaplanowanego do realizacji zadania pn.  

Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej.

Oficyna wraz z budynkiem gospodarczym zlokalizowane przy pszczyńskim zamku, dawniej przeznaczona była dla książęcej służby. Obiekt został pozyskany przez Muzeum w roku 2023 roku. Oba budynki wymagają generalnego remontu.

Planujemy rewitalizację kompleksu, czyli nadanie nowych funkcji i przywrócenie do użytku mieszkańcom i zwiedzającym.

 Cele rewitalizacji:

  1. Remont budynku.
  2. Pozyskanie przestrzeni na kreatywne działania.
  3. Rozwój działań edukacyjnych muzeum.
  4. Zachęcanie do korzystania z muzeum i zaangażowanie w działania muzeum różnorodnych typów i grup odbiorców.

04

/ 03 / 2024