BRAMA WYBRAŃCÓW – prace wciąż trwają

Choć zniknęły rusztowania i Brama Wybrańców od połowy stycznia br. zachwyca, prace konserwatorsko-rewitalizacyjne przy budynku i jego otoczeniu wciąż trwają.

Do tej pory zrealizowano m.in.:

  • Prace konserwatorsko-remontowe dachu i elewacji wraz z odtworzeniem obróbek kamieniarskich (wykonanie podokienników, obramień otworów okiennych i drzwiowych).
  • Roboty konserwatorskie kamiennej ozdobnej attyki.
  • Prace renowacyjne stolarki okiennej.
  • Wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcji więźby dachowej i otworów okiennych poddasza.
  • Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacjami odgromowymi.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace w obrębie dawnej fosy zamkowej i związane z tym prace archeologiczne. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec roku 2023.
Tymczasem wydawnictwa i pamiątki muzealne można zakupić w nowej Kasie muzealnej, działającej już w częściowo zrewitalizowanym budynku Bramy Wybrańców, o czym już pisaliśmy w naszych mediach społecznościowych.


Brama Wybrańców
Brama Wybrańców
Brama Wybrańców
Brama Wybrańców

17

/ 03 / 2023