Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania

Wśród wielu cennych obiektów w Muzeum Zamkowym w Pszczynie na szczególną uwagę zasługują zabytki drewniane – meble, boazerie, parkiety. Są jednymi z najważniejszych elementów wystroju wytwornych wnętrz zamkowych. Część mebli znajduje się w muzealnych magazynach. Wszystkimi opiekuje się Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych funkcjonująca w pszczyńskim muzeum od lat 50. XX w. pierwotnie jako stolarnia, a od 1990 r. jako pracownia specjalistyczna Działu Konserwacji pod kierownictwem Głównego Konserwatora. 

 

– Może to banał, ale po prostu kocham tę pracę – mówi starszy renowator Marcin Czosnowski – Każdy dzień jest inny, nie ma dwóch takich samych mebli. To nie tylko sprzęty użytkowe, ale przemyślane dzieła rzemiosła. W każdym doszukuję się śladu ręki twórcy, jego pomysłów, podpisu ołówkiem, pociągnięcia strugiem, dłutem. Są też niespodzianki. Wewnątrz mebla, w przestrzeni niedostępnej dla zwykłego użytkownika znajduję list, fragment starego czasopisma, drobny przedmiot. To ekscytujące odkrycia. Sam też zwykle coś zostawiam dla przyszłych pokoleń stolarzy-renowatorów. Najczęściej stronę gazety z aktualnymi wydarzeniami z regionu i monetę, czasem coś jeszcze.

Wśród wielu cennych obiektów w Muzeum Zamkowym w Pszczynie na szczególną uwagę zasługują zabytki drewniane – meble, boazerie, parkiety. Są jednymi z najważniejszych elementów wystroju wytwornych wnętrz zamkowych. Część mebli znajduje się w muzealnych magazynach. Wszystkimi opiekuje się Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych funkcjonująca w pszczyńskim muzeum od lat 50. XX w. pierwotnie jako stolarnia, a od 1990 r. jako pracownia specjalistyczna Działu Konserwacji pod kierownictwem Głównego Konserwatora. 

– Może to banał, ale po prostu kocham tę pracę – mówi starszy renowator Marcin Czosnowski – Każdy dzień jest inny, nie ma dwóch takich samych mebli. To nie tylko sprzęty użytkowe, ale przemyślane dzieła rzemiosła. W każdym doszukuję się śladu ręki twórcy, jego pomysłów, podpisu ołówkiem, pociągnięcia strugiem, dłutem. Są też niespodzianki. Wewnątrz mebla, w przestrzeni niedostępnej dla zwykłego użytkownika znajduję list, fragment starego czasopisma, drobny przedmiot. To ekscytujące odkrycia. Sam też zwykle coś zostawiam dla przyszłych pokoleń stolarzy-renowatorów. Najczęściej stronę gazety z aktualnymi wydarzeniami z regionu i monetę, czasem coś jeszcze.

W ostatnich latach Pracownia zaczęła odczuwać braki w profesjonalnym sprzęcie, gdy wiele starych maszyn stolarskich wycofano z użycia. Braki dotkliwsze w kontekście prowadzonych od roku, zakrojonych na dużą skalę prac konserwatorskich i remontowych w przejętym przez muzeum drewniano-murowanym Zameczku Myśliwskim Promnice. W planach muzeum jest też udostępnienie kolejnych pomieszczeń samego pszczyńskiego zamku: unikalnej kuchni mięsnej z wędzarnią, trzech pokoi gościnnych, uzupełnienie wystroju biblioteki. Meble pierwotnie znajdujące się w tych pomieszczeniach, obecnie przechowywane w muzealnych magazynach, wymagają wielu prac konserwatorskich zanim zostaną pokazane publiczności.

Aby możliwa była realizacji prac bieżących i planowanych, konieczna okazała się gruntowna modernizacja wyposażenia Pracowni Konserwacji Mebli. Tym bardziej, że z początkiem roku zyskała ona trzy wyremontowane pomieszczenia znajdujące się w budynku dawnych książęcych garaży.

W marcu 2019 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie stanęło do konkursu o dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.

Z sukcesem.
Wniosek pszczyńskiego muzeum został wysoko oceniony, uzyskując dotację w wysokości 41 009 zł na zakup wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Mebli za ogólną sumę 95 854,19 zł. netto.  Zakupiono specjalistyczne, nowoczesne maszyny i urządzenia stolarskie: pilarko-frezarkę, wyrówniarko-grubiarkę, pilarkę taśmową, urządzenie odciągowe, regulowany stół roboczy oraz wysokiej jakości narzędzia: noże, dłuta, strugi, piły oraz ręczne urządzenia elektryczne.

 – Nowoczesne maszyny to wysoka jakość pracy, komfort i bezpieczeństwo, oszczędność materiału, – dodaje Marcin Czosnowski. – Ale też precyzja i w rezultacie lepsze efekty, większa dbałość o historyczne dziedzictwo.

Wyposażona w nowy sprzęt Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych, zlokalizowana przy Stajniach Książęcych dostępna będzie także dla zwiedzających w ramach projektu „Otwarte Pracownie Konserwatorskie” od lutego 2020 r., w każdą środę, w godzinach 11-14 po wykupieniu biletu wstępu do Stajni 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ostatnich latach Pracownia zaczęła odczuwać braki w profesjonalnym sprzęcie, gdy wiele starych maszyn stolarskich wycofano z użycia. Braki dotkliwsze w kontekście prowadzonych od roku, zakrojonych na dużą skalę prac konserwatorskich i remontowych w przejętym przez muzeum drewniano-murowanym Zameczku Myśliwskim Promnice. W planach muzeum jest też udostępnienie kolejnych pomieszczeń samego pszczyńskiego zamku: unikalnej kuchni mięsnej z wędzarnią, trzech pokoi gościnnych, uzupełnienie wystroju biblioteki. Meble pierwotnie znajdujące się w tych pomieszczeniach, obecnie przechowywane w muzealnych magazynach, wymagają wielu prac konserwatorskich zanim zostaną pokazane publiczności.

Aby możliwa była realizacji prac bieżących i planowanych, konieczna okazała się gruntowna modernizacja wyposażenia Pracowni Konserwacji Mebli. Tym bardziej, że z początkiem roku zyskała ona trzy wyremontowane pomieszczenia znajdujące się w budynku dawnych książęcych garaży.

W marcu 2019 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie stanęło do konkursu o dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.

Z sukcesem.
Wniosek pszczyńskiego muzeum został wysoko oceniony, uzyskując dotację w wysokości 41 009 zł na zakup wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Mebli za ogólną sumę 95 854,19 zł. netto.  Zakupiono specjalistyczne, nowoczesne maszyny i urządzenia stolarskie: pilarko-frezarkę, wyrówniarko-grubiarkę, pilarkę taśmową, urządzenie odciągowe, regulowany stół roboczy oraz wysokiej jakości narzędzia: noże, dłuta, strugi, piły oraz ręczne urządzenia elektryczne.

 – Nowoczesne maszyny to wysoka jakość pracy, komfort i bezpieczeństwo, oszczędność materiału, – dodaje Marcin Czosnowski. – Ale też precyzja i w rezultacie lepsze efekty, większa dbałość o historyczne dziedzictwo.

Wyposażona w nowy sprzęt Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych, zlokalizowana przy Stajniach Książęcych dostępna będzie także dla zwiedzających w ramach projektu „Otwarte Pracownie Konserwatorskie” od lutego 2020 r., w każdą środę, w godzinach 11-14 po wykupieniu biletu wstępu do Stajni 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

03

/ 10 / 2021