Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Zamkowe w Pszczynie otrzymało dyplom prof. dr. hab. Piotra Glińskiego będący wyrazem podziękowania za aktywne włączenie się w pomoc dla uchodźców wojennych – udzielenie wsparcia merytorycznego oraz materialnego muzeom i muzealnikom ukraińskim w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

04

/ 07 / 2023