Dziennik budowy nr 3 / 2021

Dziennik Budowy

Zameczek Myśliwski

Promnice

Fotorelacja ukazującą zaawansowanie prac konserwatorskich i remontowych w Zameczku Myśliwskim Promnice. Kontynuowane są prace dekarskie na pozostałych fragmentach dachu Zameczku oraz rozpoczęły się prace remontowo-adaptacyjne w budynku tzw. „Gajówki”.


13

/ 08 / 2021