Dziennik budowy nr 4 / 2021

Dziennik Budowy

Zameczek Myśliwski

Promnice

W dniu 4 listopada 2021 r. dokonano komisyjnego odbioru konserwatorskiego pokrycia dachów Zameczku. Obok wykonawców prac w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz konserwatorskich oraz inwestora.

Jednogłośnie wyrażono bardzo pochlebną opinię o wysokiej jakości tych prac, które pozwoliły na przywrócenie pierwotnego wyglądu dachów Zameczku, m.in. także dzięki zastosowaniu oryginalnego pokrycia z płyt łupkowych o historycznym układzie.
Zapoznano się również z postępem prac przy budynku tzw. gajówki, gdzie również przywraca się, zakryty dotąd współczesnym odeskowaniem, pierwotny układ zrębowy ścian oraz cokół z ciosów kamiennych. Wewnątrz trwają prace adaptacyjne pomieszczeń z przeznaczeniem na muzealne pracownie dydaktyczne.

W budynku tzw. winiarni, po przywróceniu pierwotnego wyglądu elewacji, trwają prace adaptacyjne dla potrzeb centrum ochrony. Równolegle prowadzone są prace remontowe ogrodzenia.

Kolejne etapy renowacji kompleksu Zameczku Promnice dotyczyć będą prac konserwatorskich i restauratorskich całości elewacji wraz z witrażami i dekoracją snycerską, wystroju i wyposażenia wnętrza, pomnika św. Huberta, budynków gospodarczych /tzw. stara stodoła, powiększenie tzw. stodoły nowej/ oraz układu i budowy alejek z odtworzeniem historycznej zieleni.
Po zakończeniu całości prac rewitalizacyjno-konserwatorskich Zameczek Promnice, jako część Muzeum Zamkowego w Pszczynie, będzie dostosowany do działalności muzealnej i w części dostępny dla publiczności.

Obecnie teren wokół Zameczku jest dostępny dla turystów.


10

/ 11 / 2021