Dziennik budowy nr 5 / 2022

Dziennik budowy nr 5 / 2022

Dziennik Budowy

Zameczek Myśliwski

Promnice

Prace projektowe, renowacyjne i adaptacyjne całego kompleksu Zameczku Myśliwskiego Promnice prowadzone są bez przerwy. Obecnie trwają spotkania z zespołem architektów opracowujących dokumentacje projektową rewitalizacji obiektu wraz z otoczeniem. Dokumentacja obejmować będzie m.in. projekt konserwacji elewacji i wnętrza Zameczku wraz z rekonstrukcją wystroju części pomieszczeń i renowacji elewacji, projekty wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji technicznych i alarmowych, a także zaplecza sanitarnego, dróg dojazdowych, ścieżek, placyków edukacyjnych i wiele innych.


29

/ 03 / 2022