Dziennik budowy nr 1 / 2020

Dziennik Budowy

Zameczek Myśliwski

Promnice

„Na spotkaniu w dniu 9 grudnia br. przedstawicieli Wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru i Muzeum określono ostateczny układ pokrycia dachowego zgodnie z zachowaną dokumentacją fotograficzną z końca lat 70. XX w. Zatwierdzono także ponadto sposób zabezpieczenia i uszczelnienia połaci dachowych”.

W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi, przy jednym z najbardziej reprezentatywnych oraz najcenniejszych pod względem architektonicznym obiektów o charakterze myśliwskim, rozpoczynamy nowy cykl fotograficzny. Będziemy prezentować zdjęcia, ukazujące zaawansowanie prac konserwatorskich i remontowych Zameczku Myśliwskiego Promnice.

W pierwszym etapie prac remontowych wykonano izolacje pionowe i poziome a także renowacje schodów zewnętrznych. Obecnie podjęte zostały działania przygotowawcze związane z zabezpieczeniem terenu oraz poszycia dachowego. Przewidziany zakres prac obejmuje demontaż dekoracyjnych elementów metalowych, a następnie poddanie ich pracom konserwatorskim. Wewnątrz budynku kontynuowane są zadania przy zakładaniu instalacji alarmowej, naprawie uszkodzonych tynków, a następnie planowane jest rozpoczęcie prac malarskich.


17

/ 12 / 2020