Przyjaciołom natury i sztuki

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Kraina Ogrodów
księcia Franciszka von Anhalt-Dessau

Wystawa „Przyjaciołom Natury i Sztuki”, otwarta dla zwiedzających w dniach 17 sierpnia – 31 października 2001r., znalazła pomieszczenie w starych, pochodzących z I poł. XV w. piwnicach gotyckich Muzeum Zamkowego w Pszczynie, udostępnionych wyjątkowo, po raz pierwszy od przeszło 20 lat. Ekspozycja poświęcona była „Krainie ogrodów” Desau-Wörlitz, krainie, która powstała dzięki wizjonerskiej koncepcji monarchy absolutyzmu oświeconego, jakim był książę Franciszek von Anhalt – Dessau (1740 – 1817). Zorganizowano ją przy współpracy z Kulturstiftung Dessau – Wörlitz – właścicielem dzieł, Institut für Auslandsbeziehungen oraz z Instytutem Goethego w Warszawie.

Składała się z czterech części

  • Wprowadzenie
  • Krajobraz
  • Kultura Dessau-Anhalt
  • Pory roku

Prezentowano na niej widoki książęcych ogrodów i architektury ogrodowej – dawne, na starych rycinach oraz zdjęcia współczesnych, rzeźby, plany, modele ogrodów i budowli, przedmioty z kolekcji księcia Franciszka von Anhalt – Dessau, m.in. zbiór owoców i odcisków antycznych gemm. Towarzyszył jej starannie opracowany katalog wydany w językach niemieckim i angielskim, uzupełniony o tekst polski.

Komisarzem wystawy była mgr Cecylia Gałaszek.