Hochbergiana

Hochbergiana

Muzeum Zamkowe w Pszczynie od momentu swego powstania w 1946 r. jest depozytariuszem pamięci o panach i książętach pszczyńskich. Szczególne miejsce w tej historycznej galerii zajmuje rodzina Hochbergów, ostatnich książąt von Pless, której przedstawiciele władali zamkiem w latach 1846-1945.

Szczęśliwie zachowane w okresie zawieruchy ostatniej wojny światowej wyposażenie zamku, jak również zabezpieczone przez polskie władze w okresie powojennym inne zabytki związane z Hochbergami, stworzyły cenną kolekcję, która pozwoliła na odtworzenie zabytkowych wnętrz oraz na realizację mniejszych ekspozycji, takich jak „Galeria portretów. W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyńskich” czy „Na łów, na łów towarzyszu mój!”.

Muzeum od dziesięcioleci prowadzi program ochrony, zabezpieczenia i upowszechniania spuścizny po książętach pszczyńskich. Jednym z jego przejawów są zakupy muzealiów. Na wystawie prezentowane są najciekawsze z nich, uzupełnione przez zabytki pochodzące ze zbiorów pszczyńskich. Na specjalną uwagę zasługują nieliczne, ale niezmiernie wartościowe depozyty przekazane przez księcia Bolka Hochberga (1936-2022) – w tym rękopis pamiętnika jego babki Daisy von Pless. Całość tworzy oryginalny zbiór pamiątek określany pojęciem „Hochbergiana”.

Wystawa prezentowana jest na II piętrze zamku pszczyńskiego. Zapraszamy do jej zwiedzania w ramach biletu wstępu na Wystawę „Wnętrz XIX i XX-wiecznych”.

01

/ 06 / 2023