Im gorsze – tym lepsze

Im gorsze – tym lepsze

Pretekstem do zorganizowania wystawy jest przypadający w tym roku jubileusz 55–lecia powołania w muzeum pszczyńskim pierwszej na Śląsku profesjonalnej, stałej Pracowni Konserwatorskiej. Na wystawie prezentowane są muzealia z rozmaitych dziedzin sztuk plastycznych, wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach: obrazy na podłożu płóciennym, na blasze miedzianej, na papierze i skórze, tkaniny, meble, rzemiosło artystyczne i rzemieślnicze, militaria i ceramika.

Pokazane obiekty cechuje nierówny poziom artystyczny. Oglądać można zarówno unikatowe dzieła powstałe w wieku XV, XVI i XVII, jak i typowe przedmioty z XX w. oraz takie, które na skutek różnorodnych działań i okoliczności zostały znacznie zmienione, uszkodzone lub celowo zdewastowane (np. pocięte, porozrywane i podziurawione pociskami portrety albo służące jako paleta malarska).

Ciekawostką są dzieła przy których przeprowadzone były prace konserwatorskie w XIX i XX w. z zastosowaniem nietypowych metod i materiałów, a także obiekty współcześnie poddawane specjalistycznym analizom, których wyniki okazały się zaskakujące. Wystawę wzbogacają obiekty prezentujące różne etapy prac konserwatorskich, np. tylko po wykonanych zabiegach zabezpieczających, czy po uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej.

12

/ 07 / 2021