IX Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
2 X 1987 r.

17.00, Galeria „U Eliasza i Pistulki”
Otwarcie wystawy poplenerowej „Uroki Pszczyny”

19.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert otwarcia

Wykonawcy:
Orkiestra Barokowa „Concerto Avenna”
Kierownik artystyczny – Andrzej Mysiński

Program:

S. S. Szarzyński – Sonata na skrzypce i basso continuo D-dur
A. Vivaldi – Koncert na skrzypce, wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i basso continuo F-dur RV 544 (Allegro – Largo – Allegro), soliści: Marek Bojarski – skrzypce, Ivan Monighetti – wiolonczela
F. Geminiani – Concerto Grosso d-moll „La Folia”, soliści: Marek Bojarski – skrzypce, Zyta Piechowska – skrzypce, Ewa Gizińska-Mysińska – wiolonczela
Przerwa
L. Boccherini – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową Nr 2 D-dur (Allegro – Adagio – Allegro), solista: Ivan Monighetti – wiolonczela
P. Hellendaal – Concerto na orkiestrę smyczkową i basso continuo g-moll op. 3 nr 1 (Ouverture – Grave – Allegro – Largo – Presto – Menuet), soliści: Marek Bojarski, Ewa Bobrowska – skrzypce, Ewa Gizińska-Mysińska – wiolonczela

Wieczór II
3 X 1987 r.

19.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert kameralny

Wykonawcy:
Orkiestra Barokowa „Concerto Avenna”, Kierownik artystyczny – Andrzej Mysiński

Program:
A. Corelli – Sonata na skrzypce i basso continuo op. 5 nr 8 e-moll (Preludio – Largo – Allemanda – Allegro – Sarabanda – Largo – Giga – Allegro), soliści: Marek Bojarski – skrzypce, Ewa Gizińska-Mysińska – wiolonczela, Danuta Kojro – klawesyn
A. Vivaldi – Koncert na 4 skrzypiec, orkiestre smyczkową i basso continuo op. 3 nr 4 h-moll RV 580 (Allegro – Adagio – Larghetto – Allegro), soliści: Ewa Bobrowska, Jan Homa, Joanna Kozłowska, Bogusław Powichrowski – skrzypce; Koncert na wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i basso continuo g-moll RV 417 (Allegro – Adagio – Allegro), solista: Ivan Monighetti – wiolonczela
Przerwa
G. Ph. Telemann – Suita na violę da gamba, orkiestrę smyczkową i basso continuo D-dur, (Ouverture – La trompette – Sarabande – Bourree – Gigue), solista: Ivan Monighetti – wiolonczela
G. Ph. Haendel – Concerto grosso op. 6 nr 12 h-moll (Adagio – Allegro – Aria – Largo – Allegro), soliści: Marek Bojarski, Zyta Piechowska – skrzypce, Ewa Gizińska-Mysińska – wiolonczela

Wieczór III
4 X 1987 r.

19.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert Kameralny

Wykonawcy:
Śląska Orkiestra Kameralna pod dyr. Jana Wincentego Hawela

Program:
G. Ph. Telemann – Koncert polski G-dur, części: Allegro moderato, Allegro vivace, Largo, Allegro
J. S. Bach – Koncert a-moll na klawesyn, flet, skrzypce i orkiestrę smyczkową BWV 1044 (Allegro – Adagio ma non tanto e dolce – Alla breve), soliści: Elżbieta Stefańska – klawesyn, Kaja Danczowska – skrzypce, Grzegorz Olkiewicz – flet
Przerwa
J. S. Bach – V Koncert Brandenburski D-dur BWV 1050 (Allegro – Affettuoso – Allegro)
B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a op. 10 (Adagio – Marsz – Romans – Aria italiana – Bourree classique – Walc wiedeński – Moto perpetuo – Marsz żałobny – Pieśń – Fuga)

01

/ 10 / 1987