Koncert charytatywny

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

W sobotę, dnia 26 kwietnia 2008 r. o godz. 18 00 w Sali Lustrzanej zamku odbędzie się koncert charytatywny
zorganizowany przez Pszczyńskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

wystąpią
soliści Opery Bytomskiej oraz Bielski Chór Kameralny

PROGRAM

Całkowity dochód z koncertu przeznaczony jest na budowę
Domu Kulejących Aniołów w Piasku.

Zaproszenia wraz z cegiełką w cenie 50 zł do nabycia
w siedzibie Stowarzyszenia:
ul. Antesa 1 (I piętro), w godz. 900 – 1700
Koncert pod honorowym patronatem
Burmistrza Pszczyny i Starosty Pszczyńskiego.

27

/ 07 / 2021