Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022

Statuetka stworzona przez Bronisława Krzysztofa – bielskiego artystę o międzynarodowej sławie. Wykonana z brązu statuetka symbolizuje różę o nazwie „Księżna Pszczyńska”, cenioną wśród ogrodników i miłośników kwiatów.

W roku 1911 ogrodnik Peter Lambert z Trewiru – tę odmianę róży dedykował właśnie księżnej pszczyńskiej Daisy Hochberg von Pless”.

Róża ta „ma białe płatki, wnętrze zaś różowe i żółte”. Można ją podziwiać przed wejściem do zamku pszczyńskiego.

JAKUB CHEŁSTWOSKI


— samorządowiec, menedżer, społecznik. Marszałek Województwa Śląskiego 6 kadencji.

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz Dyrektora ds. Aktywów Strategicznych. Był Prezesem Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz Sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. Jest ekspertem z zakresu projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.
Angażował się w działalność sektora pozarządowego (ngo) – Stowarzyszenia „Tychy Naszą Małą Ojczyzną”. Dwukrotnie (2010 rok, 2014 rok) uzyskał mandat Radnego Rady Miasta Tychy. Inicjator m.in. powstania Tyskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2014 roku ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Tychy. Uzyskał drugi rezultat.

W 2018 roku uzyskał mandat Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego. Zdobył 33 315 głosów. 21 listopada 2018 roku został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu transformację regionu m.in. w pracę tzw. Platformy Transformacji Regionów Górniczych przy Komisji Europejskiej. Priorytetowe obszary działalności to również kultura, infrastruktura, transport, ekologia i sport.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP zaangażowany w pracę sekcji: samorząd oraz ochrona zdrowia.

Wyróżnienia i odznaczenia:

 • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków
 • Złota i Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez ministra Sportu i Turystyki
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” przyznana przez ministra Sportu i Turystyki

źródło: https://zarzad.slaskie.pl/content/jakub-chelstowski

JERZY T. PETRUS 


— historyk sztuki i muzeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1969-2019 pracownik Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, kustosz Działu Militariów, Główny Inwentaryzator, a od 1997 r. wicedyrektor d.s. muzealnych.

Autor książek i ponad dwustu artykułów naukowych  poświęconych polskiemu malarstwu portretowemu XVI i XVII stulecia, sztuce Lwowa i kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, dawnej broni i jej kolekcjom (Wawel, Nieśwież), lwowskiemu ludwisarstwu w wieku XVI i dziejom lwowskiego muzealnictwa, kilkunastu kościołom oraz klasztorom dawnego województwa ruskiego, w tym lwowskiej katedry łacińskiej. Zajmuje się działaniami na rzecz ratowania i konserwacji zabytków kultury i sztuki polskiej na obszarze współczesnej Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Inicjator inwentaryzacji polskich i z polską związanych dzieł sztuki w muzeach w Lwowie i Łucku.  

Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności i Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, członek honorowy Rady Naukowej Muzeum Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Były członek Rad Muzealnych: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum w Zamku w Baranowie, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.  Od 2003 r. członek Rady Muzeum Pałacu w Pszczynie, 2007-2022 jej  przewodniczący.  

Wykładowca sztuki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej (1999-2003), historii muzealnictwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2003-2009). Działacz samorządowy (1990-1994 – radny Miasta Krakowa), przewodniczący Komisji Kultury, członek Kolegium Odwoławczego. Członek Stowarzyszeń, m.in. Historyków Sztuki, Wspólnoty Polskiej, Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Odznaczony m.in. srebrnym i złotym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi dla Litwy, srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

WIT KAROL WOJTOWICZ 


— absolwent historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 • od 1 maja 1980 r. – w Muzeum-Zamek w Łańcucie, pracownik merytoryczny zajmujący się dokumentacją i naukowym opracowywaniem muzealiów oraz ich popularyzacją
 • od 1983 r. – członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • od 1 grudnia 1990 r. – starszy kustosz, pełni funkcję dyrektora Muzeum,
 •  od 1992 r. – członek International Council of Museums | w latach 2016 – 2018 wiceprezydent Komitetu Polskiego
 • przez okres sześciu kadencji członek Rady do Spraw Muzeum przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • członek wielu Rad Muzeum: m.in. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Rzeszowie i innych,
 • członek Stowarzyszeń Muzealników Polskich, Genius Loci oraz Forum Muzeów – Domów Historycznych
 • w okresie od 28 II 2019 r. do 31 XII 2020 r. – Przewodniczący Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • od 2021 r. – Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • od 2022 r. – Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wit K. Wojtowicz jest autorem i inicjatorem szeregu publikacji z zakresu historii i działalności artystycznej związanej z zespołem zamkowo-parkowym w Łańcucie oraz projektów i wytycznych konserwatorskich służących jego rewaloryzacji. Brał czynny udział w przygotowaniach i realizacji szeregu międzynarodowych programów badawczych i konferencji poświęconych m.in.: sakralnemu dziedzictwu kulturowemu historycznego obszaru diecezji przemyskiej, lwowskiej i chełmskiej kościoła wschodniego; zabytkowym parkom i ogrodom na dawnych kresach Rzeczypospolitej, historii 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta.

Od 2005 był odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji do postępowań konkursowych w sprawie pozyskiwania środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego MF oraz od 2015 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na terenie Muzeum-Zamek w Łańcucie przeprowadzono m.in. szereg prac konserwatorskich dotyczącą posiadanych zbiorów dzieł sztuki i wnętrz oraz remontowych budynków (izolacje fundamentów, elewacje i dachy), alejek parkowych, dziedzińców, mostów oraz ogrodzenia.

Zrekonstruowano dawne Łaźnie Rzymskie i Storczykarnię. Utworzono nowe ekspozycje po rewitalizacji dawnych budynków Maneżu, Kasyna Urzędniczego i Ujeżdżalni, uporządkowano gospodarkę cieplną likwidując źródła szkodliwych emisji (budowa nowej kotłowni, sieci przesyłowych i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania). Założono również nowe instalacje elektryczne, system sygnalizacji włamania i napadu wraz z telewizją użytkową i monitoringiem budynków peryferyjnych oraz nowoczesny system ostrzegania o pożarze.

Do zbiorów Muzeum-Zamek pozyskano szereg dzieł sztuki (w tym także te które były w nim eksponowane przed 1944 r.) oraz archiwaliów (kopie dawnych inwentarzy zamkowych i fotografii). W latach 2013 – 2016 Muzeum – Zamek w Łańcucie organizowało i nadzorowało prace budowlane Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Umów w Markowej.
W 2005 r. w uznaniu szczególnych wartości historycznych, artystycznych i krajobrazowych całego zespołu oraz właściwy sposób zarządzania nim a także ogrom prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych zabytkowy zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie Muzeum-Zamek został wpisany na listę Pomników Historii.

W 2019 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzymało w uznaniu swojej dotychczasowej działalności Złoty Medal , Zasłużony Kulturze – Gloria Artis’’.
W 2021 r. Muzeum zostało laureatem nagrody, „Zabytek Zadbany’’ w kategorii specjalnej za właściwie użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkami.

Odznaczenia i nagrody:

 1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2008 r. | za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych’’
 2. Krzyż Wolności i Solidarności, 2019 r. | za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności
 3. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, 2010 r. | w dziedzinie ,,Ochrona dziedzictwa’’
 4. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, 2019 r. | w dziedzinie , Muzealnictwo’’
 5. Doroczna Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 2021 r. | w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego).

CHRISTINE RICKARDS-ROSTWOROWSKA


— w 1984 roku, po wyjściu za mąż za Bogusława Rostworowskiego w Londynie, zamieszkała w Krakowie. Kierowała sekcją angielską Studium Doskonalenia Językowego Nauczycieli Akademickich UJ z ramienia British Council. W 2014 roku wydała nakładem wydawnictwa BOSZ biografię rzeźbiarki ludowej Władysławy Prucnal pt. Sztuka z ziemi zrodzona. Od lat pracuje nad dwutomową biografią księżnej Daisy, w której uwzględnia polityczne dzieje tamtej epoki w Anglii i Niemczech, oraz osobiste kontakty księżnej z głównymi „graczami” tych państw w dążeniu do poprawienia stosunków angielsko-niemieckich.

BOGUSŁAW ROSTWOROWSKI

— urodzony w Edynburgu – Szkocja – w 1947 roku z rodziców emigrantów wojennych Jana i Teresy Rostworowskich. Opuścił Wielką Brytanię, by wrócić do swoich korzeni rodzinnych w 1969 roku. Parał się pracą translatorską i poezją wydając m.in. szereg tomików poetyckich (ostatnio Bestiariusz krakowski nakładem wydawnictwa ZNAK) oraz antologię współczesnej poezji polskiej w USA. W latach 1980-1990 rzeźbił w marmurze karraryjskim wystawiając swoje rzeźby w Krakowie, Warszawie i Londynie. Przyczynił się do wzbogacenia zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie o portret Patsy Cornwallis-West, matki Księżnej Daisy a prababki śp. Księcia Bolko Hrabiego von Hochberg.

Państwo Rostworowscy są od wielu lat wielkimi przyjaciółmi Muzeum żywo zaangażowanymi w działalność instytucji.

JAN GAŁASZEK


— ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, następnie podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby.
Od 1976 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1978 r. Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W 1973 r. podejmuje pracę w Muzeum w Pszczynie, zostaje kierownikiem Działu Konserwacji Dzieł Sztuki następnie Głównym Konserwatorem Muzeum. Zajmuje się głównie konserwacją muzealiów, profilaktyką przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych, przygotowywaniem i opracowywaniem programów konserwatorskich oraz nadzorem nad ich prawidłowym prowadzeniem. Pod opieką konserwatorską oprócz zbiorów muzealnych znajdują się także zabytkowe budynki wchodzące w skład Muzeum, tj. zamek z Bramą Wybrańców, kompleks Stajni Książęcych oraz Zameczek Myśliwski Promnice.

Jest autorem prac konserwatorskich przy wielu obiektach sakralnych, głównie z zakresu malarstwa sztalugowego i ściennego oraz rzeźby polichromowanej oraz autorem szeregu publikacji i wystaw muzealnych. Za swą działalność w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego odznaczony został wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego i dwukrotnie Nagrodą Burmistrza Pszczyny oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
Laureaci statuetki „Róża Księżnej Daisy” 2022
PlayPause

28

/ 09 / 2022