Marek Mizera, Saskia Schneider

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Marek Mizera, Saskia Schneider
Program:
Fr. Chopin
Nokturn f op. 55 nr 1 Walc cis op. 64 nr 2 Walc e (oeuvre posthume) 3 Etiudy cis op.10 nr 4 Ges op.10 nr 5 c op.10 nr 12 Scherzo h op. 20

Fr. Poulenc
Sonata na flet i fortepian Allegro malinconico Cantilena Presto giocoso

A. F. Doppler
Fantazja węgierska

G. Bizet Borne
Fantazja na tematy z Carmen

Koncert przy współpracy:
Koło Przyjaciół Frankfurt / Kraków Towarzystwo Niemiecko-Polskie we Frankfurcie nad Menem

27

/ 07 / 2021