Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

W ramach Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich Crossdrumming, stanowiących integralną część Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej na tarasach i w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego
w Pszczynie odbyły się następujące koncerty:

W niedzielę, 6 lipca, o godzinie 15.30 – koncert na tarasach
W niedzielę, 6 lipca, o godzinie 17.00 – koncert w Sali Lustrzanej
W sobotę, 12 lipca, o godzinie 15.30 – koncert na tarasach

27

/ 07 / 2021