Międzynarodowy Festiwal „Wieczory u Telemanna”

„Wieczory u Telemanna” po raz pierwszy odbyły się w 1979 roku, początkowo jako festiwal muzyki barokowej. Z czasem formuła festiwalu rozszerzała się ukazując twórczość kompozytora w szerokich kontekstach muzycznych i wykonawczych sięgających daleko poza ramy muzyki dawnej. Dodajmy, że jest to jedyne takie wydarzenie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie, gdyż koncerty odbywają się we wnętrzach, w których przebywał Telemann.

Działalność Muzeum Zamkowego w Pszczynie została doceniona przez władze miasta Magdeburga, które uhonorowało je nagrodą im. Georga Philippa Telemanna Miasta Magdeburg w roku 2001.

Wyróżnienie przyznano

„…za wybitne zasługi w interpretacji, pielęgnowaniu i działalności badawczej, dotyczącej życia i twórczości…” wybitnego kompozytora. „Trudno znaleźć przykład porównywalnej europejskiej Instytucji, która tak intensywnie pielęgnuje dorobek muzyczny Telemanna. Także państwa publikacje dają wyraz niezwykłemu zainteresowaniu dorobkiem tak znaczącego Mistrza?”

Nadburmistrz Magdeburga Dr Willi

24

/ 08 / 2023