Mój dziadek był powstańcem

Mój dziadek był powstańcem

W 2018 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, chcąc w ten sposób wyrazić wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego.

W uchwale czytamy, że dzięki zrywom powstańców śląskich, na których czele stali Wojciech Korfanty oraz Alfons Zgrzebniok, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi znacząca część Górnego Śląska została w 1922 r. ostatecznie włączona do odradzającej się II Rzeczypospolitej. W dokumencie tym podkreślono również, iż Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, a patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaplanowało na rok 2019 wiele przedsięwzięć upamiętniających te wydarzenia. Jednym z nich jest projekt „Mój dziadek był powstańcem”. W ramach jego realizacji pragniemy zebrać wśród mieszkańców ziemi pszczyńskiej fotografie ich krewnych powstańców lub związane z powstaniami pamiątki, które następnie zostaną pokazane na wystawie czasowej. W ten sposób chcemy opowiedzieć o powstańczym zrywie i jego uczestnikach za pośrednictwem indywidualnych historii. Zgromadzone materiały zostaną także opublikowane na naszej stronie internetowej w specjalnie stworzonej zakładce.

KONTAKT

e-mail: edukacja@zamek-pszczyna.pl

tel. 32 449 35 70

kom. 601 225 894

13

/ 07 / 2021