Mój dziadek był powstańcem – Emil Przypadło

mój dziadek był powstańcem

Emil Przypadło

Emil Przypadło z Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi

Emil Przypadło urodził się w Kuźni Raciborskiej 4 lutego 1888 r. jako syn hutnika Franciszka Przypadły i Waleski z domu Karwat. Od najmłodszych lat angażował się w działalność polskich organizacji, na początku na terenie Raciborza. Z zawodu był ślusarzem. Poszukując pracy przeprowadził się najpierw do Chorzowa, gdzie w 1909 r. zatrudnił się w obecnej hucie Kościuszko, a rok później do Zabrza. W Zabrzu podjął pracę w Zakładach Hutniczych Borsiga i w Kopalni Węgla Kamiennego Hedwigswunsch (dzisiejsza kopalnia Pstrowski). Był aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w gnieździe w Królewskiej Hucie, a od 1910 r. w gnieździe zabrzańskim. W 1912 r. znalazł się w szeregach Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Nie uczestniczył zbrojnie w I wojnie światowej, angażując się w tym czasie w propagowanie polskości na terenie Zabrza. Gdy policja pruska zawiesiła działalność zabrzańskiego gniazda „Sokoła”, Przypadło wraz z innymi członkami założył Towarzystwo Śpiewu „Szopen”. Przejawem jego patriotyzmu była m.in. walka o prawo do nadania dzieciom polskich imion – miał syna Władysława i córkę Wandę.

W listopadzie 1918 r. reaktywował zawieszoną na czas wojny działalność polskich towarzystw. W następnym roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Na jej potrzeby, we współpracy z górnikami, dostarczał proch, produkował granaty, a także naprawiał uszkodzone rewolwery. Pomagała mu żona Zofia, przewożąc gotową broń do tajnych magazynów. Emil Przypadło znalazł się w gronie czołowych organizatorów powstań śląskich na terenie Zabrza, uczestnicząc w nich z bronią w ręku.

Emil Przypadło
z Krzyżem na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi


1920 r. wymienia ny jest jako grupowy w kompanii (oddziale) IV z Zabrza, figuruje też w spisie funkcjonariuszy powiatowych dla powiatu Zabrze (VII), sporządzonym przed 1 listopada 1920 r. W trakcie III powstania w okresie od 3 maja do 2 lipca 1921 r. służył jako plutonowy w I Baonie VI Pułku Powstańców Górnego Śląska. Emil Przypadło był także aktywnym działaczem plebiscytowym i pełnił funkcję kierownika zabrzańskiego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. W działalność plebiscytową włączyła się również jego żona. Za wkład w odzyskanie niepodległości Emil Przypadło odznaczony został Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Medalem Niepodległości.

Niestety, niekorzystny dla Polski wynik plebiscytu i przyznanie Zabrza Niemcom spowodowały, że w obawie przed niemieckimi represjami musiał wraz z rodziną wyjechać do Świętochłowic. W latach 1922-1939 pracował jako rewident skarbowy w Urzędzie Celnym Łagiewniki-Zachód. Do wybuchu II wojny światowej wciąż pozostawał aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Towarzystwa Śpiewu „Szopen”.

Klęska kampanii wrześniowej w 1939 r. stanowiła dla niego wielki cios. Emil Przypadło ewakuował się, postanowił jednak wrócić, ryzykując życiem. Jako powstaniec i polski patriota był w brutalny sposób przesłuchiwany przez Niemców, a następnie spędził dwa miesiące na robotach karnych. Zmarł 31 grudnia 1939 r. Rodzinie, pomimo niemieckich represji trwających przez cały okres okupacji, udało się zachować dokumentację związaną z jego patriotyczną działalnością.

Fotografie i dokumenty ze zbiorów Adama Michalika, wnuka Emila Przypadły

KSIĄŻKA

MÓJ DZIADEK
BYŁ POWSTAŃCEM


logotyp Zamek

09

/ 01 / 2023