Moja Przygoda w Muzeum 2020

Moja Przygoda w Muzeum 2020

Międzynarodowe Artystyczne Spotkania dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum” w to konkurs plastyczny realizowany z myślą o dzieciach i młodzieży. Zamiarem organizatorów jest rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej uczestników, poszukiwanie własnych rozwiązań twórczych, jak również pogłębienie wiedzy dzieci oraz młodzieży o zbiorach muzealnych.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat w sześciu kategoriach wiekowych: 5–6 lat, 7–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat, 16–18 lat oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – do 25 roku życia.

Aby zainteresować uczestników dziejami zamku, przybliżyć życie toczące się na historycznym dworze magnackim oraz umożliwić wykonanie szkiców zapraszamy na spotkanie w Zamku oraz Stajniach Książęcych po uprzednim ustaleniu terminu i godziny zwiedzania.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom – autorom najlepszych prac wybranych w eliminacjach wstępnych przewidywane jest 29 maja 2020 r., o czym laureaci zostaną powiadomieni.

Zapisy

DZIAŁ EDUKACJI
kontakt: 32 449-35-70 w. 35
Odpłatność za udział w spotkaniach w Muzeum wynosi 1 zł/os.

Zgłoszone grupy konkursowe przyjmowane będą w godzinach otwarcia Muzeum od poniedziałku do piątku w dniach od 21 stycznia do 24 kwietnia 2020 r., a wykonane prace należy złożyć w Stajniach Książęcych w Pszczynie do 4 maja 2020

Poniżej pliki do pobrania.

12

/ 07 / 2021