Panorama Polskich Laureatów Konkursów Chopinowskich – Magdalena Lisak

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Koncert z cyklu

PANORAMA POLSKICH LAUREATÓW
KONKURSÓW CHOPINOWSKICH

Sala Lustrzana
niedziela, 21 III 2010 r., godz. 17.00

Recital fortepianowy
Magdalena Lisak
Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. F. Chopina w Warszawie

www.chopin2010.pl

27

/ 07 / 2021