Podróż po Muzycznej Europie XVII i XVIII wieku

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wystąpił: ZESPÓŁ MUZYKI BAROKOWEJ Le Masque w składzie: Aniella Zins – sopran Marc Hervieux – flet Clément Trensz – viola da gamba Jean-Sébastien Kuhnel – teorba

Współorganizatorami koncertu są:

27

/ 07 / 2021