Pomnik Historii

Szanowni Państwo!

Dzielimy się niezwykle radosną wiadomością – „Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy” został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. To piękny prezent na zbliżające się 75 Urodziny Muzeum. Cieszymy się niezmiernie, rozpiera nas duma!
21 października Maciej Kluss, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie miał zaszczyt odebrać z rąk Prezydenta RP okolicznością tablicę, dla której eksponowania już szykujemy specjalne miejsce. Województwo Śląskie reprezentował pan radny Piotr Czarnynoga, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury; Pszczynę – pan Burmistrz Dariusz Skrobol oraz Muzeum – pani Małgorzata Wójcik, Kierowniczka Działu Edukacji.

 

„Pomnik Histroii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 113 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.” [Narodowy Instytut Dziedzictwa].

16

/ 10 / 2021