Powrót
Promocja!

Kronika niniejsza jest pierwszą częścią planowanego większego cyklu wydawnictw zawierającego sprawozdania i opisy prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach wchodzących w skład dawnego kompleksu zamkowo – parkowego książąt pszczyńskich, ich wyposażeniu ruchomym oraz muzealiach przechowywanych w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Część pierwsza składa się z dwóch tomów; tom I obejmuje sprawozdanie ze wszystkich prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach będących aktualnie użytkowanych przez Muzeum, tj. budynku zamku wraz z tarasami oraz budynku tzw. Bramy Wybrańców wraz z dawną fosą. Tom II poświęcony zastanie opisowi prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych gromadzonych przez Muzeum oraz rekonstrukcyjnych wyposażenia i wystroju wnętrz zamkowych.

 

Spis treści:

Wstęp

I. PSZCZYŃSKI ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY
   Zamek gotycki
   Zamek renesansowy
   Zamek barokowy
   Przebudowa w latach 1870–1876

II. Badania archeologiczne i historyczno-architektoniczne

III. OPIS ELEWACJI I TARASÓW ZAMKOWYCH

 1. Elewacja południowa
 2. Elewacje południowe skrzydeł bocznych
 3. Elewacje wewnętrzne skrzydeł bocznych
 4. Elewacja północna
 5. Elewacja wschodnia
 6. Elewacja zachodnia
 7. Tarasy zamkowe 

IV. STAN ZACHOWANIA BUDYNKU I TARASÓW

 1. Zastosowane materiały i miejsce ich występowania
 2. Przyczyny zniszczeń

 V. PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE BUDYNKU ZAMKU PSZCZYŃSKIEGO W LATACH 1945–2006

 1. Prace konserwatorskie balustrady tarasów
 2. Konserwacja gotyckich piwnic skrzydła zachodniego
 3. Prace remontowe i konserwatorskie dachu i więźby dachowej – strona południowa
 4. Konserwacja górnego fragmentu elewacji południowej oraz kamiennych gerydonów i attyki
 5. Konserwacja gzymsu wieńczącego na elewacji zachodniej
 6. Konserwacja kamiennego balkonu na elewacji północnej

 VI. KONSERWACJA DACHU PRACE PROWADZONE W LATACH 2003–2007

 1. Pokrycia dachowe
 2. Konserwacja i remont elementów drewnianych konstrukcji dachu
 3. Konserwacja dekoracyjnego gzymsu metalowego
 4. Połacie dachowe skrzydła środkowego i skrzydeł bocznych od strony dziedzińca południowego
  Skrzydło środkowe
  Skrzydła boczne
 5. Instalacja grzewcza w rynnach wokół wszystkich elewacji oraz w rurach spustowych
 6. Konserwacja i rekonstrukcja dekoracji metalowych wieżyczek na skrzydłach bocznych zamku
  Iglica na wieży skrzydła wschodniego
  Iglica na wieży skrzydła zachodniego
  Iglice narożne
 7. Rekonstrukcja masztu flagowego oraz konserwacja dwóch figur Amorów na wieżyczce od strony zachodniej
  Maszt flagowy
 8. Konserwacja i rekonstrukcja metalowych lukarn dachowych
  Konserwacja stolarki okiennej – okna w lukarnach dachowych
 9. Rekonstrukcja dekoracji kalenic dachowych, tzw. grzebieni
 10. Konserwacja wieży zegarowej i kartusza herbowego
 11. Konserwacja kamiennych lukarn z elewacji północnej i zachodniej
 12. Konserwacja bloków z inskrypcjami na elewacji od strony północnej zamku
 13. Prace konserwatorsko-remontowe kominów
 14. Konserwacja gzymsu koronującego

 VII. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH BUDYNKU I TARASÓW ZAMKOWYCH PROWADZONYCH
W LATACH 1995–2005

 1. Remont budynku tzw. Bramy Wybrańców oraz mostu nad dawną fosą zamkową
  Prace remontowe prowadzone w latach 70. XX w.
  Prace remontowo-konserwatorskie w latach 1993–1995
  Prace remontowo-konserwatorskie mostu w 2005 r.
  Prace porządkowe i konserwatorskie otoczenia zamku

 VIII. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE W LATACH 2005–2010 
         Konserwacja elewacji i tarasów zamkowych

 1. Strona wschodnia – elewacja, dziedziniec
 2. Elewacje i tarasy od strony południowej zamku
 3. Strona zachodnia – elewacja, tarasy, schody, figury „Strażników”
  Kanał ewakuacyjny i tzw. Szyb Tajnego Przejścia
  Rekonstrukcja panterów kwiatowych na tarasie zachodnim
  Schody tarasowe
  Figury „Strażników”
 4. Strona północna – elewacja i tarasy zamkowe
  Balustrada tarasów od strony północnej zamku
 5. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej
  Stolarka okienna
  Stolarka drzwiowa
 6. Konserwacja latarń elewacyjnych i dzwonków sygnałowych
 7. Konserwacja i restauracja tarasów zamkowych

  ZAKOŃCZENIE 

 

Autorzy: Jan Gałaszek
Redakcja: Maciej Kluss

Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Rok wydania: 2012
Objętość: 200 stron
Format: 
Oprawa: miękka, szyta
ISBN 978-83-60645-54-3

20,00 

 

46 w magazynie

Opis

Kronika niniejsza jest pierwszą częścią planowanego większego cyklu wydawnictw zawierającego sprawozdania i opisy prac konserwatorskich prowadzonych przy obiektach wchodzących w skład dawnego kompleksu zamkowo – parkowego książąt pszczyńskich, ich wyposażeniu ruchomym oraz muzealiach przechowywanych w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Część pierwsza składa się z dwóch tomów; tom I obejmuje sprawozdanie ze wszystkich prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach będących aktualnie użytkowanych przez Muzeum, tj. budynku zamku wraz z tarasami oraz budynku tzw. Bramy Wybrańców wraz z dawną fosą. Tom II poświęcony zastanie opisowi prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych gromadzonych przez Muzeum oraz rekonstrukcyjnych wyposażenia i wystroju wnętrz zamkowych.

 

Spis treści:

Wstęp

I. PSZCZYŃSKI ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY
   Zamek gotycki
   Zamek renesansowy
   Zamek barokowy
   Przebudowa w latach 1870–1876

II. Badania archeologiczne i historyczno-architektoniczne

III. OPIS ELEWACJI I TARASÓW ZAMKOWYCH

 1. Elewacja południowa
 2. Elewacje południowe skrzydeł bocznych
 3. Elewacje wewnętrzne skrzydeł bocznych
 4. Elewacja północna
 5. Elewacja wschodnia
 6. Elewacja zachodnia
 7. Tarasy zamkowe 

IV. STAN ZACHOWANIA BUDYNKU I TARASÓW

 1. Zastosowane materiały i miejsce ich występowania
 2. Przyczyny zniszczeń

 V. PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE BUDYNKU ZAMKU PSZCZYŃSKIEGO W LATACH 1945–2006

 1. Prace konserwatorskie balustrady tarasów
 2. Konserwacja gotyckich piwnic skrzydła zachodniego
 3. Prace remontowe i konserwatorskie dachu i więźby dachowej – strona południowa
 4. Konserwacja górnego fragmentu elewacji południowej oraz kamiennych gerydonów i attyki
 5. Konserwacja gzymsu wieńczącego na elewacji zachodniej
 6. Konserwacja kamiennego balkonu na elewacji północnej

 VI. KONSERWACJA DACHU PRACE PROWADZONE W LATACH 2003–2007

 1. Pokrycia dachowe
 2. Konserwacja i remont elementów drewnianych konstrukcji dachu
 3. Konserwacja dekoracyjnego gzymsu metalowego
 4. Połacie dachowe skrzydła środkowego i skrzydeł bocznych od strony dziedzińca południowego
  Skrzydło środkowe
  Skrzydła boczne
 5. Instalacja grzewcza w rynnach wokół wszystkich elewacji oraz w rurach spustowych
 6. Konserwacja i rekonstrukcja dekoracji metalowych wieżyczek na skrzydłach bocznych zamku
  Iglica na wieży skrzydła wschodniego
  Iglica na wieży skrzydła zachodniego
  Iglice narożne
 7. Rekonstrukcja masztu flagowego oraz konserwacja dwóch figur Amorów na wieżyczce od strony zachodniej
  Maszt flagowy
 8. Konserwacja i rekonstrukcja metalowych lukarn dachowych
  Konserwacja stolarki okiennej – okna w lukarnach dachowych
 9. Rekonstrukcja dekoracji kalenic dachowych, tzw. grzebieni
 10. Konserwacja wieży zegarowej i kartusza herbowego
 11. Konserwacja kamiennych lukarn z elewacji północnej i zachodniej
 12. Konserwacja bloków z inskrypcjami na elewacji od strony północnej zamku
 13. Prace konserwatorsko-remontowe kominów
 14. Konserwacja gzymsu koronującego

 VII. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH BUDYNKU I TARASÓW ZAMKOWYCH PROWADZONYCH
W LATACH 1995–2005

 1. Remont budynku tzw. Bramy Wybrańców oraz mostu nad dawną fosą zamkową
  Prace remontowe prowadzone w latach 70. XX w.
  Prace remontowo-konserwatorskie w latach 1993–1995
  Prace remontowo-konserwatorskie mostu w 2005 r.
  Prace porządkowe i konserwatorskie otoczenia zamku

 VIII. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE W LATACH 2005–2010 
         Konserwacja elewacji i tarasów zamkowych

 1. Strona wschodnia – elewacja, dziedziniec
 2. Elewacje i tarasy od strony południowej zamku
 3. Strona zachodnia – elewacja, tarasy, schody, figury „Strażników”
  Kanał ewakuacyjny i tzw. Szyb Tajnego Przejścia
  Rekonstrukcja panterów kwiatowych na tarasie zachodnim
  Schody tarasowe
  Figury „Strażników”
 4. Strona północna – elewacja i tarasy zamkowe
  Balustrada tarasów od strony północnej zamku
 5. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej
  Stolarka okienna
  Stolarka drzwiowa
 6. Konserwacja latarń elewacyjnych i dzwonków sygnałowych
 7. Konserwacja i restauracja tarasów zamkowych

  ZAKOŃCZENIE 

 

Autorzy: Jan Gałaszek
Redakcja: Maciej Kluss

Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Rok wydania: 2012
Objętość: 200 stron
Format: 
Oprawa: miękka, szyta
ISBN 978-83-60645-54-3

Informacje dodatkowe

Waga 1,490 kg