Pszczyński Festiwal Muzyczny „Daisy – Twoja Muza”

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Sala Lustrzana
niedziela, 2 VIII 2009 r.
godz. 19.00

Koncert inaugurujący
Pszczyński Festiwal Muzyczny”Daisy-Twoja Muza”
w wykonaniu
Konstantego Andrzeja Kulki
oraz Kwartetu Prima Vista.

Program koncertu

Konstanty Andrzej Kulka
Skrzypce

Monika Raczyńska
Klawesyn

Kwartet Prima Vista
Krzysztof Bzówka – skrzypce I
Marek Wroński – skrzypce II
Dariusz Kisieliński – altówka
Zbigniew Krzymiński – wiolonczela

Dyrektor artystyczny Festiwalu
Wojciech Mrozek

Słowo o muzyce – Kamila Kiełbińska

Program:

Antonio Vivaldi

Cztery Pory Roku

27

/ 07 / 2021