ŚLADEM KSIĘCIA LUDWIKA – WYPRAWA NA BARANIĄ GÓRĘ

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zrealizowało unikatowy projekt filmowy pt. „Śladem księcia Ludwika”, dla którego punktem wyjścia są pamiętniki spisane przez jednego z dawnych właścicieli zamku pszczyńskiego, księcia Ludwika Anhalt-Köthen-Pless.  


Ludwik był prekursorem pszczyńskiej turystyki górskiej, zwiedzał systematycznie m.in. Beskidy. Wrażenia z licznych wypraw skrupulatnie spisywał w formie pamiętników. Marcin Cyran, pracownik Muzeum Zamkowego w Pszczynie, od wielu lat tłumaczy pamiętniki księcia (ponad 30 zeszytów), planowane jest ich wydanie drukiem. 

Szczegółowe relacje z poszczególnych tras pokonywanych przez księcia Ludwika stały się inspiracją dla scenariuszy całego cyklu krótkich filmów. Pracownicy Muzeum próbują współcześnie odtworzyć wędrówki arystokraty, zachęcając tym samym widzów do odbywania podobnych wypraw tym samym szlakiem.  

Projekt ma charakter edukacyjny i jest w całości realizowany przez pracowników Muzeum Zamkowego w Pszczynie. W filmach wykorzystane zostaną malownicze ujęcia przyrody opatrzone współczesnym komentarzem z wycieczki oraz narratora (współczesnego i historyczny w postaci oryginalnych wspomnień księcia), a także sekwencje prezentujące materiały źródłowe. 

Produkcja: © Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Specjalne podziękowania:


PGL LP Nadleśnictwo Wisła Schronisko PTTK Przysłop
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

16

/ 09 / 2022