V Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
7 X 1983 r.
19.00, Kościół Ewangelicki

Wykonawcy:
Halina Górzyńska – sopran, Barbara Nowicka – sopran, Mirosława Kacprzak – alt, Jacek Krośnicki – tenor, Andrzej Poraszka – bas
Zespół instrumentalny Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyr. Józefa Boka
M. Bojarski – skrzypce, J. Wilson – skrzypce, A. Szymański – altówka, E. Gizińska-Mysińska – wiolonczela, A. Mysiński – kontrabas, Krzysztof Marosek – organy

Program:
G. Ph. Telemann
I. Kantate zum Sonntag Invocavit „Nichts, nichts kann mich“ (na dwoje skrzypiec, cztery głosy wokalne i organy) opracowanie: Tadeusz Maciejeski
(Choral – Aria (wyk. Jacek Krośnicki – tenor) – Recitativo (wyk. Jacek Krośnicki – tenor) – Aria (wyk. Barbara Nowicka – sopran) – Choral)
II. Kantate zum Sonntag Estomihi „O grosse Lieb!”
(Choral – Aria (wyk. Mirosława Kacprzak – alt) – Recitativo (wyk. Mirosława Kacprzak – alt) – Aria (wyk. Mirosława Kacprzak – alt) – Choral)
III. Kantate Feriis 2 Paschatos „Halt im Gedächtnis Jesum Christum“
(Choro – Choral – Recitativo (wyk. Halina Górzyńska – sopran) – Choral – Aria (wyk. Andrzej Poraszka – bas) – Choral)

Wieczór II i III
8 i 9 X 1983 r.

17.00, Izba u Telemanna

Wykonawcy:
Zespół Instrumentalny Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
M. Bojarski – skrzypce, J. Wilson – skrzypce, A. Szymański – altówka, E. Gizińska-Mysińska – wiolonczela, A. Mysiński – kontrabas, Leszek Kędracki – klawesyn

Program:
G. Ph. Telemann
Koncert polski G-dur na zespół smyczkowy i klawesyn (Allegro moderato – Largo – Allegro)
V Sonata na dwoje skrzypiec i klawesyn (Largo – Allegro – Affettuoso – Vivace)
VI Sonata na dwoje skrzypiec i klawesyn (Soave (Andante) – Allegro assai – Andante – Vivace)
Koncert polski B-dur na zespół smyczkowy i klawesyn (Polonaise. Moderato – Largo – Allegro)

19.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Program:
G. Ph. Telemann
Sinfonia F-dur na flet prosty, violę da gamba i orkiestrę smyczkową (cz. I – Alla breve, cz. II – Andante, cz. III – Vivace), soliści: Czesław Pałkowski – flet prosty, Aleksander Długajczyk – viola da gamba
Koncert A-dur na violę d’amore (cz. I – Siciliano, cz. II – Allegro, cz. III, cz. IV – Vivace), solista: Andrzej Szymański – viola d’amore
„Der Schulmeister” – kantata komiczna, soliści: Andrzej Poraszka – baryton, Małgorzata Kustosz – sopran, Zofia Witkowska – sopran
Wykonawcy:
Czesław Pałkowski – flet prosty, Aleksander Długajczyk – viola da gamba, Andrzej Szymański – viola d’amore, Andrzej Poraszka – baryton, Małgorzata Kustosz – sopran, Zofia Witkowska – sopran
Zespół Instrumentalny Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyr. Andrzeja Kisielewskiego
M. Bojarski – skrzypce, J. Wilson – skrzypce, M. Bugajski – altówka, E. Gizińska-Mysińska – wiolonczela, A. Mysiński – kontrabas
Przerwa
G. Ph. Telemann
Suita „Don Kichot” – balet-pantomima (Uwertura – Largo. Allegro. Largo – Andantino – Moderato – Andante – Allegro moderato – Allegretto. Alternativo. Allegretto – Vivace – Largo)
Choreografia: Marta Bochenek, Kierownictwo muzyczne: Andrzej Kisielewski
Wykonawcy: Jolanta Kruszewska, Maria Świdergał-Materna, Jerzy Klonowski, Jerzy Winnicki
Zespół Instrumentalny Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyr. Andrzeja Kisielewskiego

01

/ 10 / 1983