VI Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór II
13 X 1984 r.
17.00, Izba u Telemanna, ul. Ratuszowa
I Koncert przy świecach

Wykonawcy:
Kwintet Dęty Polskiego Radia
Marian Katarzyński – flet, Jerzy Kotyczka – obój, Alfred Josz – klarnet, Wiesław Grochowski – róg, Zygmunt Tlatlik – fagot

Program:
G. Ph. Telemann – Sonata na obój i fagot
W. A. Mozart – Divertimento B-dur
F. Danzi – Kwintet D-dur
T. Natanson – Sonata antiqua

19.00, Kościół Ewangelicki, Rynek
Koncert Muzyki Sakralnej

Wykonawcy:
Zespół Muzyki Dawnej „All Antico” pod dyr. Piotra Karpety

Program:
Kodeks z Głogowa (XV w.) – nowy wybór
G. P.da Palestrina – Pouple meus
A. Lotti – Missa brevis, Crucifixus
G. Ph. Telemann – 2 sonaty kanonowe (Henryk Piszczelok – obój, Bogusław Tabaka – fagot)
J. Swider – Cantus Gloriosus

21.00, Piwnica plastyka, ul. Ratuszowa
Spotkanie dyskusyjne środowisk twórczych

Wieczór III
14 X 1984 r.

17.00, Izba u Telemanna, ul. Ratuszowa
II Koncert przy świecach

Wykonawcy:
Trio Barokowe Polskiego Radia
Wacław Łazarz – flet, Eugeniusz Mańczyk – klawesyn, Andrzej Burzyński – wiolonczela

Program:
G. Ph. Telemann – Sonata in F
B. Marcello – Sonata B-dur
F. M. Veracini – Sonata Prima
R. Valentine – Sonata IV, Sonata V, Sonata VII
G. Ph. Telemann – Sonata Polska

19.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert zamknięcia

Wykonawcy:
Śląska Orkiestra Kameralna pod dyr. Jana Wincentego Hawela, Stanisław Kuk – skrzypce

Program:
G. Ph. Telemann – Koncert polski G-dur (Allegro moderato – Allegro vivace – Largo – Allegro)
A. Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 12 F-dur (Adagio – Allegro – Sarabande – Gigue), partie solowe: Stanisław Kuk – skrzypce, Dariusz Durczok – skrzypce, Bernard Sczendzina – wiolonczela
A. Vivaldi – Koncert a-moll na skrzypce i orkiestrę smyczkową
G. F. Haendel – Concerto grosso op. 6 nr 9 F-dur (Largo – Allegro – Larghetto – Alegro – Menuet – Gigue), partie solowe: Stanisław Kuk – skrzypce, Dariusz Durczok – skrzypce, Bernard Sczendzina – wiolonczela
G. Ph. Telemann – „Don Kichot”. Suita na orkiestrę kameralną (części: przebudzenie Don Kichota, walka z wiatrakami, westchnienie miłosne, oszukany Sancho Pancho, galop Dulcynea, galop osła Sancho Panchy, zakończenie)

01

/ 10 / 1984