WSPOMNIENIE

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

dr n. hum. Jan Kruczek 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Jana Kruczka naszego wieloletniego Kolegi, którego wspominać będziemy jako pogodnego i zawsze uśmiechniętego. Dr Kruczek był związany zawodowo z Muzeum Zamkowym w Pszczynie przez prawie 50 lat. Historyk sztuki, muzealnik, ceniony bronioznawca, badacz dziejów ziemi pszczyńskiej. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom Muzeum. Jego dokonania naukowo-badawcze wywarły niemały wpływ na rozwój oraz obecny kształt i pozycję Muzeum Zamkowego.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor Maciej Kluss 
oraz Pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszczynie

 

 

 

13

/ 07 / 2021