XIII Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
20 X 1991 r.

17.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Śląska Orkiestra Kameralna pod dyr. Jana Wincentego Hawela, Wolfgang Panhofer (Austria) – wiolonczela, Edward Głosz – obój d’amore, Cenacjusz Sołtysik – obój d’amore

Program:
G. Ph. Telemann – Koncert polski G-dur na kameralną orkiestrę smyczkową i klawesyn; Koncert D-dur na wiolonczelę, 2 oboje miłosne d’amore, orkiestrę smyczkową i basso continuo; Suita „Don Quichotte”
Przerwa
H. Czyż – Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową
A. Vivaldi – Koncert g-moll na wiolonczelę, smyczki i klawesyn
W. A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525

01

/ 10 / 1991