XXI Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
1 X 1999 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Cameralis
Michał Grześkowiak – skrzypce, Robert Friebe – skrzypce, Piotr Podlipniak – flet, Justyna Gertner-Piechel – wiolonczela, Maciej Prochaska – klawesyn, Agnieszka Gertner – sopran (partia wokalna w pieśniach F. Chopina)
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Program:
G. Ph. Telemann – Partie polonaise – rekonstrukcja Macieja Prochaski na podstawie transkrypcji na dwie lutnie, zachowanej w tabulutorze lutniowej klasztoru w Krzeszowie (Ouverture – Harlequinade – Le Ris – Rigidon – Les Combattans – Hanaque-Sarois)

G. F. Haendel – Sonata a quatro G-dur (A tempo ordinario – Allegro, non presto – Passacaille – Gigue – Allegro)
G. Ph. Telemann – Quatour d-moll z Tafelmusik (Andante – Vivace – Largo – Allegro)
Przerwa
G. Ph. Telemann – Quatour G-dur z Tafelmusik
F. Chopin – Pieśni: Życzenie, Smutna rzeka, Pierścień, Czary, Gdzie lubi, Dumka, Śliczny chłopiec, Piosenka litewska, Hulanka

Sponsor: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Wieczór II
2 X 1999 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Recitale mistrzowskie

„Śpiew jest podstawą muzyki we wszystkich rzeczach…” (G. Ph. Telemann)
Wykonawcy: Elżbieta Starczynowska – sopran, Julia Gembalski – klawesyn

Program:
G. Ph. Telemann – Generalbasslieder – „Singe – Spiel – und Generalbass – Übungen“ (Neues, Geld, Zufriedenheit, Seltenes Glück, Die Frau, Der Spiegel)
J. Gembalski – „Hommage à Telemann“ (improwizacja)
G. Ph. Telemann – Generalbasslieder (Die Einsamkeit – Toback – Die Judend – Falschheit, Mutter-Söhne, Ohnesorge)
Przerwa
Liryka instrumentalna w kręgu Telemanna, Zbigniew Pilch – skrzypce
G. Ph. Telemann – Fantazja A-dur nr 5, Fantazja D-dur nr 5, Fantazja e-moll nr 6
F. Benda – Kaprys F-dur nr 1, Kaprys f-moll nr 2, Kaprys B-dur nr 14
J. S. Bach – Małe preludium lutniowe e-moll BWV 999 (w oryginale c-moll – transkrypcja Zbigniewa Pilcha)
J. G. Pisendel – Sonata a-moll (Grave – Allegro – Gigue – Variatio)
G. Ph. Telemann – Fantazja D-dur nr 10, Fantazja G-dur nr 2, Fantazja f-moll nr 3
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Sponsor: Bank Śląski SA o/Pszczyna

Wieczór III
3 X 1999 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Orkiestra Barokowa Arte dei Suonatori, Kierownictwo artystyczne: Aureliusz Goliński – skrzypce
soliści: Ewa Golińska – skrzypce, Dymitr Olszewski – altówka, Jacek Dumanowski – altówka, Leszek Pelc – wiolonczela, Natalia Sitarz – klawesyn, Przemysław Wacek – arcylutnia, Stanisław Smołka – kontrabas, Anna Mikołajczyk – sopran
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Program:
G. Ph. Telemann „Po polsku”
Ouverture B-dur na orkiestrę smyczkową (Ouverture – Discretion – Menuet I – Menuet II – Courante – La Grimace – La Doute – Le Sommeil – Mercure)
Sonata „Polska” na 2 skrzypiec i b.c. (Affettuoso – Allegro – Andante – Vivace)
Koncert G-dur na altówkę i orkiestrę smyczkową (Largo – Allegro – Andante – Presto)
Przerwa
Kantata „Erwachet, entreisst euch den sundlichen Traumen” na sopran, skrzypce i b.c.
Sonata „Polska“ na skrzypce, altówkę i b.c. (Andante – Allegro – Adagio – Allegro)
Kantata „Gott will Mensch und sterblich werden” na sopran, skrzypce i b.c.
Koncert „Polski“ G-dur na orkiestrę smyczkową (Allegro moderato – Allegro vivace – Largo – Allegro)

Sponsor: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

01

/ 10 / 1999