XXIII Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
12 X 2001 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Capella Cracoviensis pod dyr. Stanisława Gałońskiego
Soliści: Klaudia Romek – sopran, Agnieszka Monasterska – mezzosopran, Wacław Mulak – corno da caccia, Bogusław Kawula – flet
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Program:
G. Ph. Telemann – Koncert D-dur na corno da caccia (Vivace (Allegro) – Largo – Allegro); Suita a-moll (Ouverture – Les Plaisirs – Air á l’Italien – Menuet – Réjouissance – Passepied – Polonaise)
Przerwa
G. B. Pergolesi – Stabat Mater (Chór: Stabat Mater dolorosa – Sopran: Cujus animam – Chór: O quam tristis – Alt: Quae moerebat – Duet: Quis est homo – Sopran: Vidit suum dulcem natum – Alt: Eja, Mater, fons amoris, Chór: Fac, ut ardeat cor meum, Duet: Sancta Mater istud agas – Alt: Fac, ut portem Christi mortem – Duet: Inflammatus et accensus – Chór: Quando corpus morietur

Wieczór II
13 X 2001 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
„Telemann i jego czasy”

Wykonawcy:
Concerto Polacco
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Paweł Książkiewicz – flet, Marek Niewiedział – obój, Agnieszka Rychlik – skrzypce, Teresa Kamińska – wiolonczela, Stanisław Smołka – kontrabas, Marek Toporowski – klawesyn
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Program:
F. Couperin – Sonata „L’Espagnole” (Gravement – Vivement – Air. Affectueusement – Légèrement – Gayement – Air tendre – Vivement et marqué)
G. Ph. Telemann – Kantata „Warum verstellst du die Gebärden“ (na trzecią niedzielę po święcie Trzech Króli)
J. S. Bach – Sonata triowa G-dur BWV 1038 (Largo – Vivace – Adagio – Presto)
Przerwa
G. Ph. Telemann – Kantata „Schmeckt und sehet” (na niedzielę po Nowym Roku); Kwartet G-dur na flet, obój, skrzypce i b.c. (Allegro – Grave – Allegro)

Wieczór III
14 X 2001 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Tafelmusik Ensemble
Maria Dudzik – skrzypce, Anna Śliwa – skrzypce, Małgorzta Gołogórska – altówka, Mark Caudle – viola da gamba, Grzegorz Zimak – kontrabas, Małgorzata Wojciechowska – flet traverso, Tomasz Dobrzański – flet prosty, Lilianna Stawarz – klawesyn
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Program:
G. Ph. Telemann – Z „Tafelmusik” cz. I, – Hamburg, 1733:
Ouverture e-moll (Lentement-Vite-Lentement – Réjouissance – Rondeau – Loure – Passepied – Air, un peu vivement – Gigue), Solo h-moll na flet traverso i b.c. (Cantabile – Allegro – Dolce – Allegro), Trio Es-dur na dwoje skrzypiec i b.c. (Affettuoso – Vivace – Grave – Allegro), Conclusion (Allegro – Largo – Allegro)
Przerwa
Sonata f-moll na flet prosty i b.c. z „Getreuen Musikmeister” – Hamburg, 1728-29 (Triste – Allegro – Andante – Vivace)
Solo D-dur na violę da gamba z „Getreuen Musikmeister” (Andante – Vivace – Recitatif, Arioso andante – Vivace)
Koncert e-moll na flet prosty, flet traverso i smyczki (Largo – Allegro – Largo – Presto)

Koncerty zorganizowano przy współudziale: Rady Powiatu Pszczyńskiego, Urzędu Miasta Pszczyna, Miasta Magdeburg, ING Banku Śląskiego o/Pszczyna

01

/ 10 / 2001