XXVIII Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Sala Lustrzana, 21 X 2006 r., godz. 18.00
  

Orkiestra i Chór
Wydziału
Wokalno – Instrumentalnego
Akademii Muzycznej w Katowicach
pod dyrekcją 
KAZIMIERZA KRYZY
 
Słowo o muzyce:
Kamila KIEŁBIŃSKA
 

PROGRAM: 
Antonio Vivaldi 
Juditha Triumphans 
Sacrum Militare Oratorium
 
WYKONAWCY: 
Juditha – Joanna CIUPA
Holofernes – Jarosław KITALA
Vagans – Piotr NIKIEL
Abra – Aleksandra HRUBY
Ozias – Cezary BIESIADECKI
 
Wieczór II
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Sala Lustrzana, 22 X 2006 r., godz. 18.00
 
Orkiestra Kameralna
Polskiego Radia 
„Amadeus”
 
Agnieszka DUCZMAL – dyrygent
Jarosław ŻOŁNIERCZYK – skrzypce
 
Słowo o muzyce:
Kamila KIEŁBIŃSKA
 
PROGRAM:
G. Ph. Telemann – Koncert polski G-dur
Allegro moderato 
Allegro vivace
Largo
Allegro
 
W. A. Mozart – Serenada „Eine Kleine Nachtmusik” G-dur KV 525
Allegro
Romanze. Andante
Menuett. Allegretto
Rondo. Allegro
 
PRZERWA 

I. J. Paderewski – Suita G-dur na smyczki
Allegro molto
(bez oznaczenia tempa)
Scherzo – Allegretto grazioso
 
A. Piazzola – Cuatro Estationes Portenas
(aranżacja L. Desyatnikow) Cztery pory roku
Primavera Porteno
Otono Porteno
Verano Porteno
Inverno Porteno
 
Współfinansowanie:

Urząd Miejski w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Patronat medialny:

Radio Katowice

26

/ 09 / 2006