XXX Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
sobota, 15 XI 2008 r., godz. 18.00
Sala Lustrzana
Jubileuszowe XXX Wieczory u Telemanna
WYKONAWCY:
Olga Pasiecznik – sopran
Jerzy Artysz – baryton
oraz

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej
“Musicae Antiquae Collegium Varsoviense”
pod dyrekcją Tadeusza Karolaka
Maria Papuzińska – skrzypce
Juliusz Żurawski – skrzypce
Violetta Płużek – altówka
Tomasz Frycz – wiolonczela
Grzegorz Zimak – kontrabas
Lilianna Stawarz – klawesyn

Program
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Arie Pimpinona z opery komicznej „Pan Pimpinone”

  • Wie sie mich ganz verwirren kann
  • Sieh’doch sieh’doch nur das…
  • Ich weiss wie man redet

Sonata G-dur na dwoje skrzypiec bez basso continuo
Dolce
Scherzando
Largo e misurato
Vivace e staccato

Koncert polski G-dur
Allegro moderato
Allegro vivace
Largo
Allegro


Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Uwetura do opery ”Giulio Cesare”
Arie Cleopatry z opery ”Giulio Cesare”:

  • Non disperar
  • Piangero, la sorte mia
  • Da tempesta

Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kancelarii Muzeum
tel. (032) 210 30 37

Współfinansowanie:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Miejski w Pszczynie

Wieczór II
niedziela, 16 XI 2008 r., godz. 17.00
Sala Lustrzana

Wykonawcy:

Éva Novák (Węgry) – altówka
Matej Kozub (Słowacja) – klarnet
Konstantin Ilievsky (Słowacja/Bułgaria) – fortepian

Joanna Domańska – fortepian
Roman Widaszek – klarnet
Tadeusz Tomaszewski – róg

W programie:

Bohuslav Martinů
Sonatina na klarnet i fortepian (1956)
Moderato
Andante
Poco allegro

Marcel Chyrzyński
„Quasi Kwazi II” na klarnet solo

Konstantin Ilievsky
Sonata – Rhapsody na altówkę solo

Wolfgang Amadeusz Mozart
„Kegelstadt Trio” na fortepian, klarnet i altówkę KV 498
Andante
Menuet
Allegro

Franciszek Lessel
Grand Trio na fortepian, klarnet i róg op.4
Allegro con spirito
Adagio espressivo
Allegro
Słowo o muzyce: Kamila Kiełbińska

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kancelarii Muzeum
tel. (032) 210 30 37

26

/ 09 / 2008