XXXI Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I

sobota, 24 X 2009 r., godz. 18.00

Sala Lustrzana

XXXI Wieczory u Telemanna

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Arcata Stuttgart
Dyrygent
Patrick Strub

Solista
Carl-Magnus Helling
skrzypce

Słowo o muzyce
Kamila Kiełbińska

Program

Georg Friederich Händel (1685 – 1759)
Concerto grosso B-dur op. 6 nr 7, HWV 325
Largo – Allegro – Largo
Andante – Hornpipe

Franz Schubert (1797 – 1828)
Rondo A-dur na skrzypce i orkiestrę smyczkową D 438
Adagio – Allegro

Przerwa

Grażyna Bacewicz (1909 – 1969)
Divertimento na orkiestrę smyczkową (1965)
Allegro
Adagio
Giocoso

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Symfonia na orkiestrę smyczkową nr 12 g-moll (1813)
FUGA, Grave, Allegro
Andante
Allegro molto

Wieczór II

niedziela, 25 X 2009 r., godz. 18.00

Sala Lustrzana

XXXI Wieczory u Telemanna

Wykonawcy:

Festival Sinfonietta Linz
Dyrygent
Lui Chan

Solistka
Anna Krauze
fortepian

Słowo o muzyce
Kamila Kiełbińska

Program
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Suita „Wesoła“ C-dur
Ouverture. Langsam-Schnell-Langsam
Loure
Rigaudon
Menuetto 1
Menuetto 2
Entrée
Pastourelle

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Koncert fortepianowy D-dur
Vivace
Un poco adagio
Rondo all’Ungarese

Przerwa

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756 – 1791)
Divertimento D-Dur KV 136
Allegro
Andante
Presto

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Aria z opery „Kserkses“ (Ombra mai fu)
opracowanie na orkiestrę smyczkową

Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
Sonata na smyczki nr 3 C-dur
Allegro
Andante
Moderato

Współfinansowanie
Urząd Miejski w Pszczynie
Starostwo Powiatowe w Pszczynie w Pszczynie

Sponsor
PKO Bank Polski

26

/ 07 / 2009