XXXVI Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
sobota, 25 X 2014 r., godz. 18.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka oraz solista Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce

Program koncertu:

G. Ph. Telemann
Koncert polski G-dur

E. Grieg
Suita w dawnym stylu „Z Czasów Holberga” op. 40

przerwa

A. Vivaldi
Cztery pory roku op. 8

Wieczór II
niedziela, 26 X 2014 r., godz. 18.00
Zespół Telemann Collegium Pless

Ideą powstania Zespołu „Telemann Collegium Pless” jest kontynuacja dawnych tradycji muzycznych nawiązujących do działalności kapel dworskich oraz bogatej aktywności koncertowej związanej z pszczyńskim Pałacem Książęcym. Tradycje te mają już ponad 300 letnią historię od kiedy na stanowisku nadwornego kompozytora zatrudniony został młody lecz niezwykle obiecująco zapowiadający się muzyk – Georg Philippe Telemann.

Program koncertu:

G. Ph. Telemann
Suita G-dur na orkiestrę smyczkową i b.c. (TWV 55 G1)
Sonata triowa na klawesyn obligato, violę da gamba i b.c.(TWV 42 G6)

W. A. Mozart
Divertimento D-dur (K 136)

C. P. E. Bach
Sonata D-dur na violę da gamba i b.c. (Wq 137)
Symfonia G-dur na orkiestrę smyczkową i b.c. (Wq 182/1)

Skład:

Michał Marcol – skrzypce, koncertmistrz
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn
Stanisław Smołka – viola da gamba, kontrabas
Katarzyna Helwing – skrzypce
Karol Tobor – skrzypce
Monika Krzysztofik – skrzypce
Szymon Stochniol – altówka
Mateusz Smołka – wiolonczela

Przygotowanie artystyczne koncertu oraz słowo o muzyce – Stanisław Smołka
Współfinansowanie XXXVI Wieczorów u Telemanna:

16

/ 09 / 2014