Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych

Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych

Muzeum Zamkowe w Pszczynie w roku 2019 otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie”. Dotacja w wysokości 41009 zł stanowi 42,78% wartości zadania na ogólną sumę 95 854,19 zł. netto.  

Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie funkcjonuje od lat 50. XX w. pierwotnie jako stolarnia pod kierownictwem Głównego Konserwatora Muzeum, od 1990 r. jako pracownia specjalistyczna Działu Konserwacji. Wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych obiektów drewnianych: mebli, elementów wystroju wnętrz, parkietów, boazerii, itp.

Zadanie polega na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie. W ramach zadania zakupiono nowoczesne, wysokiej klasy maszyny stolarskie: pilarko-frezarkę, wyrówniarko-grubiarkę, pilarkę taśmową, urządzenie odciągowe, regulowany stół roboczy. Zostały też zakupione narzędzia ręczne – noże, dłuta, strugi, piły, wiertarko-wkrętarki, szlifierka „Dremel” z końcówkami, wałkiem i statywem oraz przenośny odciąg wiórów i blat roboczy.
Zakup był konieczny, gdyż Pracownia, po wycofaniu w ostatnich latach starych, zużytych maszyn miała poważne braki sprzętowe.

Doposażenie pracowni konserwatorskiej przyczyni się do prowadzenia prac konserwatorskich w zgodzie z dobrymi praktykami i wysokimi, muzealnymi standardami, jakie Muzeum Zamkowe stale utrzymuje.
Nowoczesne urządzenia poprawią bezpieczeństwo i komfort przy wykonywaniu prac konserwatorsko-restauratorskich, pozwolą na kontynuację odpowiedniej konserwacji zbiorów, zachowanie ich dobrego stanu, a w dalszej kolejności udostępnienie ich szerszej publiczności.

Wyposażoną w nowe urządzenia i maszyny Pracownię Konserwacji Mebli będzie można zwiedzać od lutego 2020 r. w ramach projektu „Otwarte Pracownie Konserwatorskie”.
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z efektami prowadzonych przez Pracownię Konserwacji Mebli prac.

08

/ 07 / 2021