Zmarła hrabianka Gioia, ostatnia wnuczka księżnej Daisy von Pless

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hedwig Marie-Daisy Alexandry Rosity Gioi, hrabianki von Hochberg, baronówny na Książu, zmarłej 10 września w wieku 89 lat.

Hrabianka Gioia była córką hrabiego Bolka von Hochberga i jego żony Clothildy, de domo de Silva y Gonzalez de Candamo. Dziadkami hrabianki ze strony ojca byli książę Hans Heinrich XV i księżna Daisy von Pless.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składa Dyrektor Maciej Kluss oraz pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Hedwig Marie-Daisy Alexandra Rosita Gioia, hrabianka von Hochberg, baronówna na Książu, hrabina Leutrum von Ertingen urodziła się w Monachium 11 października 1934 r. jako córka hrabiego Bolka von Hochberga i jego żony Clothildy, de domo de Silva y Gonzalez de Candamo. Najwcześniejsze lata dzieciństwa  spędziła w pszczyńskim zamku wraz z rodzeństwem –  starszą siostrą Beatrice (1929-2021) oraz młodszym bratem Bolkiem (1936-2022). Jak wspomina w filmie „Hochbergowie. Powrót sentymentalny” (reż. Dagmara Drzazga, 2005), z Pszczyny wyjechała mając pięć lub sześć lat. Wyjazd został spowodowany inwazją Niemiec na Polskę w 1939 r. Gioia wraz z mamą i rodzeństwem opuściła Pszczynę by zamieszkać w Warszawie, gdzie Clothilde jako Hiszpanka znalazła się pod opieką hiszpańskiej ambasady. Z Warszawy wyjechali do Berlina a następnie do Monachium by tam zamieszkać.

W 1954 r. zawarła związek małżeński z hrabią  Alfredem Schenk von Stauffenbergiem i zamieszkała z nim w małym zamku w Amerdingen. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1980 r. Para powitała na świecie trójkę dzieci – córkę Marie Christine oraz synów – Clemensa i Bolka. W wychowaniu dzieci pomagała niania Ulla (właśc. Ursula Winckler), która wcześniej opiekowała się Gioią i jej rodzeństwem.  

W 1981 roku poślubiła hrabiego Karola Magnusa Leutrum von Ertingen.

Gioia przez wiele lat utrzymywała przyjacielskie relacje z kolejnymi Dyrektorami Muzeum.

„(…) W dzieciństwie byliśmy z Gioią nierozłączni, a przez całe życie bardzo sobie bliscy (…)” wspominał książę Bolko von Pless w książce „Wspomnienia Śląskiego Księcia”.


Hedwig Marie-Daisy Alexandra Rosita Gioia, Countess von Hochberg, Baroness of Fürstenberg (Książ), Countess Leutrum von Ertingen, died on September 10th at the age of 89.

Born in Munich on October 11th 1934 to Count Bolko von Hochberg and his wife Clotilde née de Silva y Gonzalez de Candamo, she spent her early childhood years at the Pszczyna castle with her siblings, older sister Beatrice (1929-2021) and younger brother Bolko (1936-2022). As she recalls in the film Hochbergowie. Powrót sentymentalny (The Hochbergs. A Sentimental Journey, directed by Dagmara Drzazga, 2005), she left Pszczyna at the age of five or six, in the wake of Germany invading Poland in 1939. Gioia left with her mother and siblings to live in Warsaw, where Clotilde as a Spanish national was eligible for protection extended by the Embassy of the Kingdom of Spain. The family then left Warsaw for Berlin, to ultimately settle in Munich.

Gioia married Count Alfred Schenk von Stauffenberg in 1954, and moved into a small castle in Amerdingen with her husband. The marriage ended in divorce in 1980. The couple welcomed three children: daughter Marie Christine, and sons Clemens and Bolko. Nanny Ulla (full name: Ursula Winckler) – who had formerly minded Gioia and her siblings – helped her take care of the children.

Gioia married Count Karl Magnus Leutrum von Ertingen in 1981.

She remained friendly with successive directors of the Museum for years.

“(…) We were inseparable with Gioia as children, and remained very close all our lives (…)”, reminisced Count Bolko von Pless in his book Memoirs of a Silesian Prince.

11

/ 09 / 2023