Kaludi Kaludov i uczestnicy kursu mistrzowskiego

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaprasza na koncert
„Kaludi Kaludov i uczestnicy kursu mistrzowskiego”

Sala Lustrzana

sobota, 25 czerwca 2016 r., godz. 18.00

W programie: pieśni, arie operowe i operetkowe

Bilety w cenie 10 zł
www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
tel.(32) 210 30 37

27

/ 07 / 2021