Koncert dla dzieci „Wizje ulotne”

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

W poniedziałek, dnia 9 czerwca 2008r., w ramach programu realizowanego przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach, w Sali Lustrzanej o godzinie 10.00 i 11.15 odbyły się dwa koncerty dla najmłodszych dzieci szkół podstawowych.

Z cyklu „To jest taki dom zaklęty, w którym grają instrumenty”, utwory Sergiusza Prokofiewa „Wizje ulotne” wykonała młoda, utalentowana pianistka, Kamila Kosowska. Uzupełnienie koncertu stanowiły wiersze dla dzieci Stanisława Grochowiaka z tomu „To było gdzieś”, które zaprezentowała Ilona Jagoda.

W koncertach uczestniczyło 415 dzieci z klas I i II, wraz z opiekunami.

27

/ 07 / 2021