Kultura w sieci – program wspierający sektor kultury i odbiorców kultury

Kultura w sieci – program wspierający sektor kultury i odbiorców kultury

Kultura w sieci to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 15 mln zł, uruchomiony z inicjatywy wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest z jednej strony wsparcie lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, oraz złagodzenie skutków ograniczenia ich działalności, z drugiej – zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu. 

W ramach programu dotacje w wysokości od 5 tys. do 150 tys. zł zostaną przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Z udzielonych dotacji realizowane będą projekty upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność kultury w życiu społecznym, dostępne on-line, jak również inicjatywy umożliwiające odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci

13

/ 07 / 2021