Mój dziadek był powstańcem – Michał Zawisza

mój dziadek był powstańcem

Michał zawisza

Michał Zawisza, ok. 1920 r.

Urodził się 30 września 1880 r. w Kobielicach. W czasie I i II powstania pełnił funkcję łącznika w Radostowicach. Aktywnie działał w radostowickim Komitecie Plebiscytowym. Wraz ze Stefanem Marusem i Franciszkiem Stenzelem jest wymieniony na liście lokalnych Komitetów Plebiscytowych w powiecie pszczyńskim znajdującej się w Raporcie Oddziału II Informacyjnego Głównego Dowództwa POW z kwietnia 1920 r. Jego nazwisko figuruje też w Spisie mężów zaufania w powiecie pszczyńskim sporządzonym 15 maja 1920 r. i zaopatrzonym w adnotacje Stanisława Krzyżowskiego oraz okręgowego Kleina (Walentego Fojkisa). Spis obejmował łącznie 188 zaufanych osób kierujących akcją plebiscytową, z których nie wszystkie jednak należały do POW GŚl. W okresie III powstania Michał Zawisza działał w Pszczynie.
W maju 1922 r. wraz z żoną Ewą z domu Klotz zakupili w Pszczynie kamienicę przy ul. Gocmana 4 (Gottsmannstrasse, obecnie ul. Wojska Polskiego), w której prowadził gospodę z produkcją i wyszynkiem piwa. Mieli dwie córki – Adę i Martę. Michał Zawisza zmarł 12 lutego 1932 r.

Michał Zawisza, ok. 1920 r.

Fotografie i dokumenty ze zbiorów Krystyny Kuli, wnuczki Michała Zawiszy

KSIĄŻKA

MÓJ DZIADEK
BYŁ POWSTAŃCEM


logotyp Zamek

17

/ 01 / 2023