Mój dziadek był powstańcem — wystawa online

Mój dziadek był powstańcem

NA PAMIĄTKĘ TRZECH POWSTAŃ ŚLĄSKICH
I PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI

1919 – 1920 – 1921 – 1922

Pomysł na powstanie niniejszej publikacji zrodził się w 2018 r., w którym Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, chcąc w ten sposób wyrazić wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie postanowiło upamiętnić stulecie wybuchu trzech kolejnych powstań śląskich (1919 – 1920 – 1921), a także fakt przyłączenia części Górnego Śląska do Polski (1922) książką, która opowiada o powstańczych zrywach poprzez indywidualne historie ich uczestników. Materiały do publikacji pozyskano w trakcie zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców ziemi pszczyńskiej. Krewni powstańców śląskich udostępnili nie tylko fotografie, dokumenty czy pamiątki, ale też nierzadko dzielili się rodzinnymi wspomnieniami. Owocem tego przedsięwzięcia są szkice biograficzne trzynastu powstańców.
Należy podkreślić, że historie zebrane w książce „Mój dziadek był powstańcem” nie koncentrują się jedynie na powstańczym epizodzie ich bohaterów. To opowieści o ludziach, którzy przez całe swe życie prezentowali patriotyczną postawę i pozostawali wierni wyznawanym przez siebie wartościom, za co musieli niekiedy zapłacić najwyższą cenę. Niestety, pozostawiona przez nich spuścizna często jest szczątkowa, wiele pamiątek bezpowrotnie zaginęło lub zostało
zniszczonych podczas II wojny światowej. Stąd też spisane tu dzieje niektórych osób są bogatsze w treść, inne zaś lakoniczne. Wszystkie jednak pozostają równie ważne, bo podkreślają, jak istotny był wkład każdej jednostki w czyn narodowowyzwoleńczy.
Chcielibyśmy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania krewnym powstańców, którzy odpowiedzieli na apel Muzeum i przekazali materiały na potrzeby publikacji. Warto nadmienić, że część z wiadomości czy ilustracji jest prezentowana po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że lektura książki skieruje uwagę na wydarzenia powstań śląskich i ich znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy od patriotycznego zrywu upłynęło już jedno stulecie.

Sylwia Smolarek-Grzegorczyk


Portret Ludwika Golusa

Ludwik Golus

Portret Pawła Kapka

Paweł Kapek

Ignacy Kowal

Ludwik Kozik

Portret Stanisława Krzyżowskiego

Stanisław Krzyżowski

Jan Poloczek

Paweł Poloczek

Franciszek Przybyła

Emil Przypadło

Jan Szłapka

Paweł Szuster

Jan Widera

Michał Zawisza